Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

13 Aralık '20

 
Kategori
Dilbilim
 

TÜRKÇENİN EVRELERİ

Ahmet Caferoğlu Türkçenin evrelerini şöyle sıralamaktadır:
(Türk Dili Tarihi, 1, 2. Basım s.51)
1.Altay Devri= Türk-Moğol dil birliği.
2.En Eski Türkçe Devri= Proto Türk dil birliği
3. İlk Türkçe Devri :
2. ve 3. Dönem için İsa’dan önceki Hun ve Bulgar-Türk diyelekleri gösterilebilir.
4. Eski Türkçe :
Köktürk yazıtları, Uygur metinleri evresi, 8.-9. yüzyıl arası.
Bir yazı dilinin çok daha öncelere giden sürecini kapsar.
5. Orta Türkçe :
10-16. Yüzyıllar arasını kapsayan bir evreyi belirtir.
Türkler, İslamlığı bu dönemde kabul ederler, yabancı öğeler belirginleşir.
Bu evre Orta Asya Türk kavimleri diliyle Orta Anadolu ve Azerbaycan Türkçesini içerir.
6,Yeni Türkçe :
Bu evre 16-20. Yüzyıl arasını kapsar
Türkçenin,
Osmanlı, Çağatay, Özbek, Azeri
diyelekleri ve edebiyatını kapsar.
7.Modern Türkçe (Çağdaş)
Türk lehçe ve ağızları anlaşılmaktadır,
20.yüzyıl başlarından günümüze uzanır.
Türkçe, bir yazı dili olarak 8. Yüzyıldan iki bin yıl öncesine dayanmaktadır.
YAZILI
Türk Oğuz beğleri, budun eşidin!
Üze tenri basmasar, asra yir telinmeser Türk budun İlinin törünün kim artatı.
Bugünün Türkçesiyle:
Türk Oğuz beyleri, ulusu işitin!
Üstte gök basmasa, aşağıda yer delinmese, Türk ulusu ülkeni, töreni kim bozar. (bozabilir)
Göktürk Yazıtları
8.yüzyıl
SÖZLÜ
Günlerden gecelerden sonra Ay Hatunun gözi bodadı.Bir irkek çocuk toğırdı. Yüzü gök, ağzı ateş kızıl, saçları, kaşları kara idi.Anasının göğsünden ilk sütü emdi bir daha emmedi.Çiğ et, şarap tiledi, dile gelmeye başladı.Kırk günde büyüdü, yürüdü, oynadı.Vücudu tüylü idi.At sürüleri güder, ata biner av avlanırdı.
Ben sizlere oldum kağan
Alalım yay ile kalkan
Daha deniz, daha müren
Güneş bayrak, gök kurıkan
müren : nehir
kurıkan : çadır
Oğuz Kağan Destanı
3.yüzyıl
SES DEĞİŞİMLERİ
kadgu-kaygı,
mengzi-benzi,
adrışur-ayrışır,
oğmak-ovmak,
döğmek-dövmek,
koğmak-kovmak,
Kun-Hun,
Köktürk-Göktürk,
beg-bey,
könglüm-gönlüm,
öpke-öfke,
yazıldı-yayıldı
bar – var
eb – ev
bermek – vermek
er-ig :eri
biz-ge:bize
bilür men : bilürüm
kelir biz : gelürüz
kelür olar :gelürler
 
Toplam blog
: 1064
: 732
Kayıt tarihi
: 24.03.12
 
 

Türkay KORKMAZ, umuda yolculuğu ertelemez. Mermeri delenin damlanın sürekliliği olduğunu bilir. Y..