Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

17 Haziran '14

 
Kategori
Etkinlikler / Festivaller
 

Uluslararası 2. Kooperatifler zirvesi 2014

Uluslararası 2. Kooperatifler zirvesi 2014
 

2. Uluslararası Kooperatifler Zirvesi 6-9 Ekim 2014 tarihlerinde Kanada’da toplanıyor.


Dr. Ayhan ÇIKIN

Uluslararası 1. Kooperatifler Zirvesi,   8-11 Ekim 2012 tarihlerinde Kanada’nın Québec eyaletinde 91 ülkeden 2400 kişiden fazla bir katılımcı ile “Kooperatiflerin İnanılmaz Gücü” ana teması etrafında gerçekleştirildi[1]. 1.  Zirve sonucunda hazırlanan bildiri Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda da paylaşıldı. Zirve, kooperatif ve  imece[2] ortamının tüm liderlerinin iki yılda bir (biennal) buluşma yeri olarak kabul etmiş ve 2. Zirvenin 6-9 Ekim 2014’de yine Québec’te gerçekleşmesini kararlaştırmıştır [3].

Zirve’nin başlıca aktörleri  ve temel belgeleri şunlardır  :

- Dünya kooperatif hareketinin temsilci örgütü, Uluslararası Kooperatifler Birliği[4]  (http://ica.coop/ );

- Dünya Kooperatif Monitörü, Anahtar Sayılar[5] (http://www.entreprises.coop/images/documents/ICA/wcm2012.pdf) ;

- Kooperatifler için on yıllık eylem planı[6] (http://ica.coop/sites/default/files/media_items/ICA%20Blueprint%20-%20Final%20version%20issued%207%20Feb%2013.pdf) ;

- Uluslararası tanınma için uzun bir yürüyüş[7] (http://www.entreprises.coop/decouvrir-les-cooperatives/la-cooperation-dans-le-monde/international/9-uncategorised/157.html);

- 2014 Uluslararası Kooperatifler Zirvesi[8], (http://www.sommetinter.coop/site/home)

-  ACI Avrupa Birimi[9] : http://www.coopseurope.coop/

Uluslararası kooperatifler  zirvesi kime hitap ediyor  ?

Zirve, müşterek sahip olunan mevcut ve gelecekteki sorunlar hakkında endişelerini paylaşmak isteyen kooperatif ve imece ortamın tüm liderlerini iki yılda bir araya getirmeyi hedefliyor. Bu uluslararası forum onlara, başarıda ve kalkınmada karşılaştıkları sorunları için çözüm öğelerine bulmaya yardımcı olacaktır. Buna ek olarak onlar, ekonomik ve politik ortamlarda etkili bir gerçek çevre yaratmak için dünya düzeyinde bir ağ hazırlama fırsatı yakalayacaklardır. Böylece kooperatifler ve imece kuruluşları dünya sahnesinde hak ettiği yeri alacaklardır.

Zirve 2014'te özel olarak şunlar hedefleniyor :

2012 Uluslararası kooperatifler zirvesine katılanlar; 

kooperatif başkanları,  genel yönetmenleri ve yönetim kurulu üyeleri ;

kooperatif birliklerinin genel müdürleri ve yönetim kurulu üyeleri ;

kooperatif birliklerinin yardımcı üyeleri ( inceleme merkezleri, üniversite öğretim üyeleri, vakıflar, danışma grupları, araştırma enstitüleri, vb..) ; 

kooperatif girişimlerin gelecekteki yöneticileri ; 

kooperatif modelin yer aldığı ülkelerin hükümet üyeleri, diplomatları ve konsolosları ;    

düzenleyici otoritelerin temsilcileri ;   

uluslarüstü  örgütlerin temsilcileri;   

kooperatif modelle  ilgilenen üniversiteliler, araştırıcılar ve ekonomistler;     

kooperatif iş modeline göre gelişen sanayi temsilcileri ( ormancılık, tarım, perakende ticaret, mal ve hizmetler, sigorta, finans, sağlık, konut, vb..);    

yerel, il, ulusal ve uluslararası medya.  

2014 Zirvesi’nin ana temaları:

2014  zirvesinin 5 ana teması şunlardır[10] :

1. Kooperatif ve karşılıklı yardımlaşma girişimini geliştirme

2012 Zirvesinde ortaya konulan ACI’nın kooperatifler için onyıllık  Eylem Planı, kooperatif ve  imece girişimlerinin gelişmesi için önemli kaygıları kaldırmıştır. Bu iş modelinin niteliği, kendi değerleri doğrultusunda kendi amaçlarına ulaşmak için daha yenilikçi olmayı teşvik etmektedir. Zirve, kendi girişiminin verimliliğini ve sürekliliğini teşvik etmek için yöneticilere farklı araçlar sunacaktır. O özellikle, gelişmekte ve kalkınmakta olan ülkelerde iş olanaklarını ve fırsatları, yeteneklerden yararlanmayı, risk stratejilerinin yönetimini, pazarların gelişimini, kooperatif iş modeli eğitimini, üyelik artışını  sorun olarak dikkate çekecektir.

2. Ekonomi, finansman ve sermaye 

Dünyanın pek çok bölgesinde ekonomik hamle, yavaş bir büyüme ve uçucu piyasalarla karakterize edilmektedir. Merkez bankaları ve düzenleyici organizmalar daha fazla çalışmaktadırlar. Pek çok finans kooperatifleri, kendi gelişmesini ayni şekilde engelleyen, projelerin finansmanını destekleme yeteneğini sınırlayan bir düzenleme ile karşı karşıyadırlar. Onlar arasından bazıları, Zirve de temsil edişmiş olacağından yeni  finansman ve sermayenin araçlarını denemektedirler.

3. İstihdam

Son yıllardaki kargaşalara rağmen kooperatif ve karşılıklı yardımlaşma girişimleri,  çok büyük büyüme gösteren ekonomi sektörlerini temsil etmektedir. İşsizlik, yarısına yakını gençler olan 200 milyondan fazla insanı etkilerken , pek çok kooperatif ve imeceler kayda değer bir kararlılık gösteriyorlar. Hatta bazıları, binlerce kişiye mali bağımsızlık sağlayarak ,istihdamda bir  büyüme yaşamaktadır. Zirve, yerel ve bölgesel ekonomik gelişmeyi desteklemek ve istihdam yaratmak ve sürdürmek için kooperatif ve imece girişimleri tarafından kullanılmış farklı modellerle ilgilenecektir.  

4. Gıda güvenliği  

2050 yılında, gezegenin nüfusu 9 milyar kişi olacaktır. Artık tarım arazilerini artırmanın güç olduğu bağlamında, gıda güvenliği büyük bir sorundur. Dünyadaki kooperatiflerin % 32’sinden fazlası tarım ve gıda sektöründe çalışmaktadırlar. Onlar, üretimden tüketicinin sofrasına, değerlendirme zincirinin tüm sektörlerinde aktiftirler. Zirve pek çok konuyla ilgilenecektir : verimliliği iyileştirmek, rekabet avantajlarını artırmak, tedarik zincirini güvenli hale getirmek ve spekülasyonları azaltmak, vb..

5.  İnsan bakımı ve sağlık hizmetleri 

Dünya nüfusunun artması ve yaşlanması, kişiye göre uyarlanmış ve farklılaşmış sağlık bakımı ve hizmetleri sunulmasında çok zorluklar bulundurmaktadır. Bazı ekonomistler, 21. Yüzyılın en büyük pazarını bu sektör faaliyetlerinin teşkil edeceğini iddia etmektedirler. İmeceler (Les mutuelles) uzun zamandan beri risk yardımlaşmasını bilmektedirler. Çesitli modeller ortaya çıkmaktadır : sağlık kooperatifleri, doktorlar , kullanıcılar, doğal yardımlaşanlar, vb… imeceleri. Kooperatif ve imece girişimleri tarafından sunulmuş yenilikçi formüller, kişiye yönelik sağlık bakım ve hizmetlerine erişebilirlik sorununa etkili bir yanıt teşkil edecektir.

*

Daha fazla bilgi için bkz : http://www.sommetinter.coop/cms/site/home

Dr. Ayhan ÇIKIN[1]http://blog.milliyet.com.tr/-uluslararasi-kooperatifler-zirvesi--yapildi/Blog/?BlogNo=383740

[2]İmece, “mutuelle, mutualié”  sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmıştır.

[4]L’Alliance coopérative internationale

[8]Sommet international des coopératives 2014

[9]Cooperatives Europe

 
Toplam blog
: 174
: 482
Kayıt tarihi
: 29.01.07
 
 

Şair ve bilim insanı (Tarım Ekonomisi). 1 Ocak 1946, Muğla doğumlu. 1968'de asistan olarak girdiğ..