Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

02 Şubat '21

 
Kategori
Üniversitelinin Sesi
 

Yeni bir anayasa yapmak

Yeni bir anayasa yapmak

Ana yasanın temel niteliği bir devletin temel unsurlarını içine alan kurucu bir metin olmasıdır  

Tarihte ilk defa anayasa yapımının Müslümanlar tarafından Gerçekleştirildiği herkes tarafından kabul edilmektedir. Medine vesikası olarak bilinen bu metin Hz. Peygamber tarafından dönemin Medine toplumu kapsayacak şekilde yapılmıştır, yani Müslümanlar, Yahudiler ve müşrik Arapların katılımıyla herkesin üzerinde ittifak ettikleri bir metin ortaya çıkarmıştır.

Bundan sonra ilk yazılı anayasa metni  600 yıl aradan sonra Magna karta (Latince: "Büyük Ferman") veya Magna Carta Libertatum (Latince: "Büyük Özgürlük Fermanı"),adıyla  1215 yılında İngilizler tarafından yapılmıştır. Daha sonraki dönemlerde anayasa metinlerine rastlıyoruz, bu metinler ihtiyaca göre güncellenir, bazı ülkelerde anayasalara ihtiyaç görülmezken bazı ülkelerde de son derece dar kapsamlı anayasalar yapılmıştır.

Mesela birleşik krallık olarak bildiğimiz İngiltere’de yazılı bir anayasa yoktur, Amerika birleşik devletlerinin de anayasası ise 7esas olmak üzere, alt başlıklarıyla 27madde'ye ulaşmaktadır.

Sosyolojinin değiştiği günümüz dünyasında anayasalar bir ırk soy yada ülkesinde yaşayan tabasını dışlayacak onların aidiyet duygusunu zedeleyecek şeklinde olmamalıdır. Dünyada 20.yy kurulan ulus devletlerde ırka dayalı anayasalar yapıldı ancak insanlığa bir yarar sağlamayan devletler  rucu etmiş zorunda kaldılar.   Irk ve nesep üzerinde ısrar eden ülkelerde başta özgürlükler olmak üzere ciddi asayiş problemler yaşanmıştır.

anayasa bir ırkın ön plana çıkarıp diğerini yok sayarlarsa yani ırka dayalı olursa, anayasa yapma hep gündemde kalacak, Özgürlükler ıskalanacak dünya ile rekabet etme şansından  mahrum kalınacaktır, hiç kimse kendisini o toplumda rahat hissetmez.  Mütefekkir, düşünür, hukukçu ve İslam insanı Muhammed İkbal; insanın ve devletlerin gelişmesinin önündeki en büyük engellerin başında soy soplan övünme olduğunu belirtir.

Anayasa  dar kapsamlı olmalıdır, Kuranı kerime baktığımız zaman ahkam ayetleri son derece sınırlı sayıdadır, onlarda insanın özgürlüklerin teminat altına alan hayatı alanlar içindir. Dolayısıyla gereksiz yani kanunlarlayapilması gereken düzenlemeleri anayasaya alırsanız özgürlüğünüzde taviz verirsiniz ve asla rahat etmezsiniz.

Anayasalar partizanca ve egemen devletlerin baskısıyla yapılmamadır.  Tarih ve tarihi birikimlerimizi dikkate alarak yapılacak anayasaların ezel ile ebed arasında bir köprü vazifesini sağlamladır, bu sayede insanların  tarihi birikimlerid dikate , millet şuuru ve maneviyat fikrini destekleyecek tarzdan olmalıdır.

Bir dine göre değil, dinlerin özgürce kendini, ifade edecek, hukukunu icra edecek yönde olmalıdır, günümüz ingilteresinde bir teba kendi dinin hukukuna göre yargılama hakkı getirilmiştir bu son derece Özgürlükçü bir yaklaşımdır. Bunun getirilmesi halinde insanların aidiyet duygunu son derece geliştirici bir adım atılmış olur.

Netice olarak anayasalar insanlar için yapılmalıdır, yapılacak anayasa bugünkünden farklı olmayacak ise böyle bir şeye tevessül etmekle fakir insanların vergilerine ihanet etmiş olunur, harcayacağımız bunca emeğin boşuna gitmesi anlamı taşır kısacası boşa kürek sallanmaktan öteye geçmeyen bir adım olarak kalır.

Sonraki nesiller bunu bir sorumsuzluk topu taca atmak ve günü kurtarma olarak anacaklarıdır…

 
Toplam blog
: 57
: 83
Kayıt tarihi
: 10.09.20
 
 

Bilimsel olarak yaklaşan, Tarihte ve günümüzde yaşananları kanaatine ve vicdanına uyarak yorumlayan..