Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

06 Şubat '12

 
Kategori
Özel Günler
Okunma Sayısı
652
 

2012 Uluslararası Kooperatifler Yılı açılış toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.

2012 Uluslararası Kooperatifler Yılı açılış toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.
 

Birleşmiş Milletler Dünya’da hızla artan açlık ve yoksulluk ile küresel iklim değişikliğinin etkisi ile ortaya çıkan gıda sorunları karşısında, bugüne kadar gösterdiği başarıları dikkate alarak çözüm için en iyi modelin kooperatifçilik olduğunu kabul etti. Bu nedenle kooperatifçiliğe dünyanın ilgisini çekmek ve bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla 2012 yılını Uluslararası Kooperatifler Yılını ilan etti. Bu yılın tüm üye ülkelerde kutlanmasına karar verildi. Bu çerçevede 12 Ocak 2012 tarihi itibariyle bu yılın açılış toplantıları ve törenlerini yapılmaya başlandı. Ülkemizde de 2012 Uluslararası Kooperatifler Yılı Ankara’da Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ve ilgili bakanlıkların yetkilileri ile ülkemizdeki kooperatiflerin üst örgütü olan Türkiye Milli Kooperatifler Birliği, Kooperatif üst örgütlerinin yöneticileri ve temsilcilerinin katılımı ile 2 Şubat 2012 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplantıda yapılan konuşmalarda,  Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kooperatifçiliğin temelinde topluma hizmet anlayışının bulunduğunu ifade etti.  Birleşmiş Milletler tarafından ''Uluslararası Kooperatifler Yılı'' ilan edilen 2012'de gerçekleştirecekleri faaliyetlerle ilgili eylem planının detaylarını ele alacaklarını, kooperatifçilik bilincinin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve kooperatiflerin küresel ve yerel sorunlarının çözümüne katkılarının artırılması için her kesimin desteğini beklediklerini dile getirdi. Bu amaçlara ulaşmak için Bakanlığın koordinasyonunda bir komite oluşturulduğunu hatırlattı. Söz konusu komite tarafından bu yıl düzenlenecek faaliyetlerin neler olacağı ile bunların nasıl yürütüleceğini içeren bir eylem planı hazırladıklarını bildirdi. Bu yıl içinde gerçekleştirecekleri en önemli eylemin kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımıyla hazırladıkları, ''Türkiye Kooperatifçilik Strateji Belgesi''nin resmi bir belge haline getirilmesi olacağına dikkati çekti.  

Kamu teşkilatlanması ve kooperatiflere hizmet sunum biçimi yeniden yapılandırılacağını, eğitim, bilgilendirme ve ARGE faaliyetleri geliştirileceğini, örgütlenme kapasitesi ve kooperatifler arası işbirliği imkânları artırılacağını belirtti. Sermaye yapısı ile kredi ve finansmanına erişim imkânları güçlendirileceğini, iç ve dış denetim sistemleri tümüyle revize edileceğini,  kurumsal ve profesyonel yönetim kapasitesi artırılacağını, mevzuat altyapısı uluslararası esaslara ve ihtiyaçlara göre geliştirileceğini ifade etti. Belgenin Yüksek Planlama Kurulu'na sunulduğunu Kurul'un onayının ardından bu yıl içinde kamuoyuna ayrıntılı olarak açıklanacağını kaydetti.

Türkiye'de 84 bin 232 kooperatif bulunduğunu, bu rakamın dünya kooperatiflerinin yüzde 10'undan fazlasına denk geldiğini söyledi. Birleşmiş Milletlerin tahminine göre dünya genelinde 750 binden fazla kooperatif bulunduğunu ve 1 milyardan fazla kişinin bu kooperatiflere ortak olduğunu açıkladı. Kooperatiflerin dünya çapında 100 milyondan fazla kişiye iş imkânı sağladığını anlatan Bakan Yazıcı, 2008 yılında kooperatiflerin toplam cirolarının 1,6 trilyon dolar olarak hesaplandığını kaydetti. Türkiye'de ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev ve sorumluluk alanında faaliyet gösteren 27 ayrı türdeki kooperatifin 13 bininin tarımsal, 71 bininin ise tarım dışı amaçlarla kurulduğunu belirtti. Bugün 8 milyonu aşkın insanımızın güçlerini birleştirmeyi başaran kooperatif işletmeler, refah ve zenginliğin gözden ırak hanelere ulaşmasına öncülük ettiğini söyledi.

Kooperatif yılı faaliyetleri Birleşmiş Milletlerin Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan ettiği 2012 yılında Türkiye'deki kooperatifçiliğin de daha güçlü ve büyük adımlar atması için hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Bakan Yazıcı, yaptıkları çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: ''Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) çalışmamız devam ediyor. Böylece kooperatiflerin mali imkânsızlıklar sebebiyle gerçekleştiremedikleri üretim ve istihdama katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu program ile özellikle dezavantajlı gruplarca kurulan kooperatifleri destekleyerek onların reel sektör içinde daha fazla yer almasını sağlayacağız. Kooperatif işlemlerinin elektronik ortamda yapılması, sektöre ilişkin görev ve hizmetlerin daha hızlı, verimli ve etkin yürütülmesi, kooperatiflerin yürüttükleri faaliyetler ile sonuçlarına ilişkin istatistikî veri elde edilmesi, sektör büyüklüklerinin belirlenmesi amacıyla bir bilgi sisteminin oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ziya Altunyaldız açış konuşmasında; Türkiye'deki kooperatiflerin ortak sayısının çok, ancak her bir kooperatifin üye sayısı itibariyle yetersiz ve dağınık bir yapıda olduklarını söyledi. Almanya ve ABD'de her 4 kişiden 1'inin, Kanada ve Norveç'te her 3 kişiden 1'inin kooperatif ortağı olduğunu açıkladı. Gelişmiş ülkelerde ayrıca ülkemizde olduğu gibi sadece belirli alanlarda değil, ekonominin tüm katmanlarında bankacılıktan sigortacılığa, bilgi yönetimlerinden, üretim ekonomilerine kadar her alanda çok ciddi kooperatifler bulunuyor'' dedi. Hollanda'da kooperatiflerin tarım pazarındaki payının yüzde 90'lara ulaştığını ancak Türkiye'de bu oranın % 2'ler düzeyinde olduğunu kaydetti.

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Başkanı Muammer Niksarlı yaptığı konuşmada; kooperatifçilerin en büyük sorunlarının örgütlenme konusunda yaşandığını, şu anda Türkiye'de kooperatiflerin yüzde 80'inin tek başına hareket ettiğini, bir üst yapıya bağlı olmadıklarını söyledi. Türkiye'de kooperatif enflasyonu bulunduğunu anlattı. 80 bin kooperatif, bu ülkede olmaması gereken kooperatif sayısıdır. Bunların büyük bir çoğunluğu ekonomik işletme değildir. Birçok iktisadi kuruluş, ayakta kalabilmek için birleşirken bizim 80 binden fazla kooperatife sahip olmamız övünülecek bir durum değildir. Bu sayı çok fazladır' dedi. Kooperatifçiler olarak Türkiye'de 120 bin kişiye yılda 12 ay ücret ödediklerini ifade ederek, dünyanın birçok ülkesinin anayasasında kooperatifçilikle ilgili hükümler bulunduğunu belirtti. Yeni oluşturulacak anayasada kooperatifçiliğin yer almasında büyük yarar gördüklerini sözlerine ekledi. 

Yapılan konuşmalar aslında ülkemizdeki mevcut tabloyu ortaya koymaktadır. Ülkemizdeki kooperatif sayısı dünya kooperatiflerinin neredeyse %10’unu oluşturmaktadır. Ancak ekonomideki yerleri gerek yatırım gerekse istihdam olarak beklenen düzeyde değildir. Aslında sosyal amaçlı bu ekonomik hareket bugün kalkınmanın, yoksullukla mücadelenin dünyadaki tek adresi gibidir.  Günümüz iş dünyasının en parlak isimi olan Microsoft’ un sahibi Billy Gates bile sahip olduğu vakfın açlık ve yoksullukla mücadele için uyguladığı projelerde kooperatif modelini dikkate almaktadır. http://www.thenews.coop/article/bill-gates-launches-co-op-backed-anti-poverty-scheme

Ülkemizde de çeşitli vakıf ve kuruluşlar gerek şehirlerde gerekse kırsal alana yönelik projelerinde kooperatifler ile çalışmayı yeğlemektedirler. Çünkü kooperatiflerin birden fazla insanı ve olanların sosyal ve ekonomik refahını dikkate alan yüzü projelerin etkilerini artırmakta, insanlara güven vermektedir. Yaşamın her dalında faaliyet gösteren kooperatifler ayni zamanda insana ve çevreye duyarlı politikaların öncüsü rolünü üstlenmiştir. Globalleşen dünyanın yaşadığı ekonomik krizler, çevre felaketleri, her gün artan açlık ve yoksulluk karşısında sosyal ve ekonomik yaralarını saracak bir model olarak yeniden önem kazanmıştır. ABD’de son günlerde 5.6 milyon banka müşterisi hesaplarının kooperatif bankalarına aktarılmasını talep etmiştir. http://thinkprogress.org/economy/2012/02/02/417054/americans-moving-banks-90-days/?mobile=nc

Ülkemizde başta geri kalmış yöreler olmak üzere ülke genelinde yoksulluk ve gelir adaletsizliğinin önlenmesini istiyorsak kooperatifçilik modelini desteklemeliyiz. Kooperatifçiliğin topluma daha faydalı hizmetler yapmasını istiyorsak,  ülke ekonomisine katkısını artırmayı hedefliyorsak, öncelikle kooperatifçilik sorunlarını kalıcı şekilde çözmeliyiz. Bu konuda dünya deneyimleri ortadadır. Ülkemizdeki kooperatiflerin önemli bir kısmı dünyadaki gelişmeleri yakından izlemekte ve Uluslararası Kooperatifler Birliği yapısı içinde üye ve yönetici olarak yer almaktadır.

Dünyadaki birçok ülkeye göre uzun bir kooperatifçilik geçmişi ve deneyimi olan ülkemizde sorunlar ve çözüm yolları bellidir. Bu konuda en temel sorunumuz kuralları belli olan kooperatifçilik sisteminde değil bizlerin yaklaşımındadır. Yeter ki sorunları çözmede kararlı olalım. Kooperatifçiliğe inanalım. BM 2012 Uluslararası Kooperatifler Yılını kutlayacağımız bu yılda kooperatifçilikte dünya gerçeklerini halkımıza en iyi şekilde anlatalım. 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 416
Toplam yorum
: 86
Toplam mesaj
: 4
Ort. okunma sayısı
: 779
Kayıt tarihi
: 19.02.10
 
 

Tarım, Gıda, Ormancılık, Çevre, Örgütlenme ve Proje konularında çalışmalarda bulunmaktayım. Öncel..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster