Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

19 Temmuz '22

 
Kategori
Eğitim
 

“Özel Yetenekli Çocuklar”

Çocuklara ve onların eğitimine yönelik her emek değerlidir, kutsaldır. Bazı çocuklar, mizacında saklı olan özel yetenekleri hemencecik ortaya çıkartabilirken bazıları onu açığa çıkartacak uygun şartların hazır olmasını bekliyor. Sanki çoğu zaman doğru bir iklim oluşmayınca ya köreliyor ya da hiç açığa dahi çıkmayabiliyor. Büyük bir kayıp. Sürekli kafa yorulması gereken bir konu aslında bu.

Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Yusuf Ünal, ilçede “Özel Yetenekli Çocuklar Çalıştayı” düzenlemeyi planladıklarını ve benim de katılıp katkı vermem yönünde davetlerini ilettiğinde, memnuniyetle kabul ettim ve heyecan duydum. Çünkü öteden beri ilgi duyduğum, önemsediğim ve Yozgat BİLSEM’de de öğrenci velisi olarak benzer konularda çalışmalar için önayak olmayı arzuladığım bir çalışmada yer alacaktım. Bu etkinliği, yeni şeyler öğreneceğime de inandığım ve ümit ettiğim bir toplantı olarak görüyordum.

Aslında daha önceki bir tarihte yapılması planlanmış olmasına rağmen hava şartları sebebiyle ulaşımda ortaya çıkan zorluklardan ötürü, çalıştay 16-17 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sorgun BİLSEM başarılı bir çalışma yürüttü. Müdür Yusuf Ünal ve ekibi özveriyle çaba gösterdiler. Kurumlarının güçlü kalabilmesi için aynı fedakârlıkla gayretlerini sürdürdüklerini biliyorum. Sorgun İlçe Millî Eğitim Müdürü Musa Öcal’ın yapılan çalışmaları sahiplenmesinin bu başarıya katkısı da açıkça görülüyor.

Program oldukça iyi hazırlanmıştı. Açılış programında Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat il merkezine ek olarak Sorgun, Boğazlıyan ve Yerköy ile birlikte çevrede dört BİLSEM olduğunu hatırlattı. Böylece bu toplantının ne kadar isabetli olduğunu ve daha fazla geciktirilmeden böylesi toplantıların gerçekleştirilmesinin ne denli önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz.

Sorgun BİLSEM çok değerli bir etkinliğe öncülük etmiş oldu. Gün boyunca öz bilgiler edinip sonrasında daha özel temalar üzerinden derinleşme yaşadığımız bir programdı. Akademisyen ve öğretmenler ile öğrenci ve velilerin de aktif katılım sağladığı buluşma kısa vadede katılımcılar üzerinde, uzun vadede ise bütün ülke ve insanlık için olumlu neticeler doğuracaktır. Buna yürekten inanıyorum.

Programın akademik yönünü ve geri plandaki kurgusunu şekillendiren Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinden Doç. Dr. Ahmet Kurnaz, toplantı içeriğinin sonuç odaklı bilgi üretmesi ve çalıştayın katılımcılar üzerinde olumlu etki bırakması bakımından etkinliğe önemli düzeyde değer katmıştır. Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. D. Duygu Kılıç ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden Doç. Dr. Hüseyin Mertol ile birlikte oturumlarda görev üstlenip düşünce alışverişinde bulunduk. Akademisyenler ile eğitim camiasının ve velilerin bir araya getirilmesini hatta öğrencilerin de düşüncelerini ifade edebildikleri çalışma masalarında buluşturulmasının çok faydalı olduğu düşüncesindeyim. Buna her düzeyde ihtiyaç var.

Çalıştaya farklı ilçelerden eğitim kurumlarının yöneticileri ve öğretmenler ile veli ve öğrenciler aktif biçimde katılım sağlayıp çalışma masalarında sürekli yer aldılar. Yozgat ve çevresinde 4 tane BİLSEM, 4 tane Rehberlik ve Araştırma Merkezi, tanılanmış 350 civarında özel yetenekli öğrenci, buralarda görev yapan yönetici ve öğretmeler ile aileleri göz önüne alındığında yapılacak daha çok iş olduğu görülecektir. Bana göre bu toplantı sadece bir başlangıçtır ve bu toplantının benzerleri çoğaltılarak devam ettirilmelidir. Öğrencilerin yeteneklerini geliştirecek biçimde desteklenip şevke getirilmesi gerekir. Ailelerin işin içine daha aktif biçimde katılması gerekir.

İçinde yaşadığı toplumun ve insanlığın geleceğine yön verecek, pek çok alanda sıçrama yaptırabilecek çocukların kimler olduğunu bilemeyebiliriz. Fakat bu yolda ortaya konacak çabalarla onları tanıma ve gelişimlerini destekleme fırsatı sunabiliriz. Özel yetenekli çocukların eğitimi, dünyanın her yerinde önemsenen bir konudur. Özel yetenekli çocuklara yönelik, farklı eğitim programları geliştirmeye ve uygulamaya özen gösterilmektedir.

Türkiye’de de BİLSEM adıyla tanımlanan merkezler, 1992 yılında Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kurulmuştur. Bu kurumlara, ilkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrenciler kabul edilmektedir. Bu çalışmayla, çocukların bireysel yeteneklerinin farkında olmalarının ve kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Öğrencilerin özel yeteneklerini geliştirmesi beklenen BİLSEM’lerin özel yetenekli öğrencileri tespit ederek onlara eğitim hayatları boyunca ilave programlarla yardımcı olabilmesi için akademik çevrelerin katkısına her zaman ihtiyacı olacaktır. Bu doğaldır. Bunun için de dayanışmaya açık olmaları, sürekli iş birliği yapabilecekleri zeminleri ve problemleri birlikte ele alabilecekleri platformları inşa etmeleri gerekir.

Geleceği şekillendirecek nesillerin zekâ, yaratıcılık ve liderlik alanlarında pozitif farklılıkları olan ve yüksek kapasiteli çocukların özel akademik alanlarda da aktif tutulması gerekir. Özel yetenekli çocukların becerileri, özel teknik ve yöntemleri, dil öğrenme yatkınlıkları ve sosyal etkinlikleri itinayla tespit edilmelidir. Bireysel farklılıkları üzerine de odaklanmak gerekiyor. Çok yönlü bakış, yaklaşım ve anlayış biçimlerinin gerekli olduğu bir alandan bahsediyoruz aslında.

Bu konularda yapılmış araştırma ve çalışmaların sonuçlarını içeren pek çok literatür ve yayın bilgisi olduğu da bir gerçektir. Hâlen de konuyla ilgili çalışılmaktadır. Ancak çalışma sonuçlarının pratiğe yansıtılması için akademik çevreler ile sahada olan öğretmen ve öğrencilerin ortak çalışmaları gerekecektir.

Bu alanda yeni politikaların oluşması ve toplumda farkındalığın doğru biçimde sağlanması bakımından da sürekli ve yeni çalışmalar yapılmalıdır. Değişen dünya ile uyumlu yapılandırmalar bakımından mevcut sorunları doğru tespit etmek ve doğru çözüm üretmek, yol göstermek için farklı kesimlerin desteği artırılmalıdır. Sorgun’da yapılan çalıştayda olduğu gibi sorunların tespiti, öncelikle sorunları bizzat yaşayanlar tarafından yapılmalı ve ortak akılla sorunların çözüm önerileri geliştirilmelidir.

Çalıştayda odak soru / temel problemin belirlenmesi için “Özel yetenekliliğin tanımı nedir? Ülkemizde özel yeteneklilerin tanılanması ile ilgili temel problemler nelerdir? Özel yetenekli bireylerin eğitimi ile ilgili temel problemler nelerdir? Özel yeteneklilerin öğretmenleri ile ilgili en önemli problemler nelerdir? Toplumda özel yetenekliliğin ve özel yeteneklilerin eğitimlerinin doğru algılanması ile ilgili en önemli problemler nelerdir?” sorularıyla başlayan çalışmalar, çözüm önerileri ve eylem planlarıyla ilgili tartışmalarla devam ettirildi. Oldukça faydalı bir “okul” ortamı oluşturuldu.

Bence “Sorgun Özel Yetenekli Çocuklar Çalıştayı” huzur veren, umut veren bir program oldu. Dilerim Yozgat'ta, güzel ilçemiz Sorgun'da gerçekleştirilen bu çalıştay ile ortaya konan nitelikli başlangıç, yeni bir yol açsın ve o yol umut yolu olsun. O yoldan yürüyenler umut ışıkları taşısın ve saçsın. Böylesi toplantıları çok kıymetli buluyorum, çok!

 
Toplam blog
: 39
: 348
Kayıt tarihi
: 29.04.19
 
 

Lise: (1988) Mimarsinan Öğretmen Lisesi, Pazarören, Kayseri Lisans: (1993) ODTÜ Fizik Öğretmenliğ..