Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

14 Haziran '12

 
Kategori
Sivil Toplum
 

Tarım Yazarları Gazetecileri ve Yayımcıları Derneği (TAGYAD)

 Tarım Yazarları Gazetecileri ve Yayımcıları Derneği (TAGYAD)
 

Tarım Yazarları Gazetecileri ve Yayımcıları Derneği TAGYAD uzun yıllardan beri ülkemizde tarıma hizmet veren yazar, gazeteci, yayımcılar ile tarımsal kurum ve kuruluşların basın ile ilgili görev yapanların ve tarım sektörü ile ilgili görsel eser üretenlerin bir araya gelerek 5253 sayılı Dernekler Kanunu çerçevesinde kurduğu bir gönüllü üyelerden oluşan bir dernektir.

TAGYAD 6 Mart 2012 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Şubesi yoktur. Derneğin ülke genelinde tarım sektörü ile ilgili çeşitli il ve ilçelerde hizmet veren üyelerden oluşmaktadır. Tarımsal medya olarak ülkemizde kurulmuş ilk ve tek dernektir.

Derneğin amacı tarım gazetecileri, yazarları ve yayımcılarıarasında birlik ve beraberliği sağlamak. Üyeler arasındaki mesleki sorunlara ortak çözümler üretmek, sektöre hizmet veren kişi ve kuruluşlarla dayanışmayı sağlamak, tarım sektörünün önemi konusunda kamuoyunda farkındalığı artırmak, diğer benzer kuruluşlarla yakın iş birliği içersinde bulunmak amacı ile kurulmuştur

Bu amaç doğrultusunda yasaların kendine verdiği çerçevede TAGYAD tarımsal medyanın gelişimine katkıda bulunmayı, sektöre hizmet edecek yeni yazar, gazeteci, yayımcı, görsel eser üretenleri teşvik etmeyi ve destek vermeyi, tarımın medyada daha güçlü ve donanımlı yer almasını sağlamayı, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek sektöre doğru ve sağlıklı bilgi akışını sağlamayı, üreticiden tüketimin son halkasına kadar sektörel sorunların çözümüne katkı sağlamayı, uluslararası ölçekte Türk tarımının tanıtımına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

TAGYAD ihtiyaçtan ortaya çıkmış gönüllü bir dernektir. Gücünü üyelerinden almaktadır. Yapısında sektöre gönül veren ve hizmet eden çeşitli meslek disiplininden gelen üyeleri bulundurmaktadır. Teknolojinin verdiği fırsatlar çerçevesinde sektördeki tüm kesimlere ulaşmaktadır. Üyelerinin hizmet ettiği gazete, dergi, Televizyon, Radyo ve web sayfaları gibi yazılı, görsel ve işitsel medya araçları ile tarımın sesi olmaya çalışmaktadır. 

Hepimiz biliyoruz ki bugün içinülkemizde tarımsal medya gelişme sürecindedir. Ülkemizde tarımsal üretim ve gıda üretiminde yaşanan sorunlar, tüketicilerin gıda ürünleri ile ilgili beklenti ve bilgi talebi nedeniyle insana ve çevreye saygılı, doğru ve sağlıklı bilgi ve belgelerle donatılmış tarımsal medyaya da büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Tarımsal medyanın sorumlulukları artmıştır. Çalışmalarda uzmanlık daha da ön plana çıkmıştır.

Tarımsal medya için konu sadece bir anlık ticari kazanç sağlama kaygısından çok, gıda ve çevre gibi hassas bir konuda daha dikkatli ve bilgiye saygı duyan bir politika oluşturulması ve izlenmesidir. Tarımsal medyada sektöre layık bir meslek ahlakı oluşturmaktır. Bu görev kamu kuruluşları kadar tarımsal medyaya hizmet verenlerinde görevidir.

Bu kapsamda tarımsal medyanın yetişmiş insan gücü ve bilgi açığı vardır. Ama diğer taraftan da tarımsal medyaya ilgi duyan insanlarımız ve çok değerli bilgiler üreten üniversitelerimiz, araştırma kuruluşlarımız ve bilim adamlarımız da vardır. Sorun öncelikli olarak tarımsal medyanın bu insanlardan hizmet alacak güce kavuşması, yetişmiş insan gücümüzün tarımsal medyaya kazandırılması ve daha etkili hizmet edecek konuma gelmeleridir.

Günümüzdeki gelişmiş medya araçlarının getirdiği kolaylıklar ve teknolojinin gelişmesi ve hizmetlerinin daha da ucuzlaması dikkate alındığında tarımsal medyada gelişmiş ülkelerin ulaştığı düzeyin yakalanması ve gelişimin izlenmesi hiç de zor değildir.

Bugüne kadar kurulan derneklerden bazılarının yarattığı olumsuz hava nedeniyle yaşanan güvensizlik ortamı bir tarafa bırakılarak tarım sektörü kendisine hizmet eden medyaya sahip çıkmalı ve destek vermelidir. Çünkü hizmetlerin her geçen gün profesyonel hale geldiği medyada tarıma hizmete eden uzmanlaşan fedakâr ve sabırlı yetişmiş kadroların, yayın ve yayım organlarının korunması ve geliştirilmesi için bu desteğe ihtiyaç vardır.  

Geçmişte ve bugün yaşanan gerçekler, tarımın medyadaki durumu dikkate alınarak Tarım sektörü ve medyası sektörün gelişimi için ortak çalışmak ve ülkenin geleceğine hizmet etmek zorundadır. Tarım sektörünün ülke ekonomisindeki layık olduğu konuma yükseltilmesinde medyanın gücü inkâr edilemez bir gerçektir. Tabii bunun başarılması için doğru insanlar yetiştirmek, bağımsız düşünen, tarafsız, doğru ve dürüst medya oluşturmak şarttır.

Bugün hepimiz biliyoruz ki medya toplumsal bir silahtır. Bu silahın doğru kullanılması oluşturulacak dürüst ve ülkesini seven kadrolarla ve onların oluşturdukları sivil toplum gücü ile mümkündür. Tarım sektörünün oluşabilecek yanlış bir yönlendirmeden kurtulması ve tedbirli olması için güçlü, dürüst ve bilgili tarımsal medyanın varlığı sektörümüzün ve ülkemizin lehine olacaktır.

Tarım hiçbir ülkenin vazgeçemeyeceği kadar önemli bir sektördür. İnsanlık var olduğu sürece bu gerçek değişmeyecektir. Daralan gıda kaynakları, küresel ısınmanın tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkileri ve artan nüfus bu gerçeği her geçen gün daha da ortaya koymaktadır. Bugün dünyadaki gelişmiş ülkelerin izledikleri iç ve dış politikalar çerçevesinde konuya bakıldığında bu gerçek güneş gibi net görülmektedir. Enerji ile birlikte gıda geleceğin en stratejik konusunu oluşturmaktadır.

Günümüzde genel medya gözlüğü ile sektöre bakma dönemi bitmiş, konusunda uzman olan sektörel medya dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla gelişmeye başlamıştır. Genel medyanın eğlence ve eğitim çemberi içinde şekillenen politikası karşısında sektörel medyanın ortaya çıkmasını kaçınılmaz hale gelmiştir. Dünyada tarımsal medyada hizmet verenler daha 1950’li yıllarda örgütlenerek daha güçlü yapılar altında hizmet verirken, ülkemizde bu süreç oldukça gecikmiştir. Ancak teknolojik gelişmeler ve haberleşme imkânlarının artması bu kaybın kısa zamanda telafisini sağlayacak güçtedir.

Bugün ülkemizde en genç bireyden en yaşlısına kadar telefon ve bilgisayar kullanmaya başladığı ve kullanımın hızla yaygınlaştığı dikkate alınırsa tarımsal medya örgütlenmesindeki farkın kapatılması mümkündür. Tarımsal medyanın verdiği iletişim gücü ile sektördeki birçok sorunun kolaylıkla aşılacak, tarımda üretim ve pazarlamadaki, eğitim ve yayımdaki birçok kopukluk giderilecek, sağlıklı politikalar belirlenmesi kolaylaşacaktır.

Tarımsal medyanın güçlenmesi ve örgütsel yapının daha sağlam bir zemine oturması zaman içinde sektörde üreticisinden sanayicisine, bilim adamından tüketicisine ve de politikacısına kadar ortak düşünen, üreten, kendini sorgulayan ve denetleyen bir sürece girecektir. Tarımsal medyadaki yazar, gazeteci, yayımcı, yayıncı, görsel eserler üreten yürekli ve sabırlı insanlarında en büyük arzusu budur. Onlar tarıma hizmet etmenin insanlığın bugünü kadar geleceğine hizmet etmek olduğunun bilincindedirler. Bu bilinç ve inanç içinde TAGYAD tüm üyeleri ile ülkemizin ve sektörün hizmetindedir.  

 
Toplam blog
: 416
: 790
Kayıt tarihi
: 19.02.10
 
 

Tarım, Gıda, Ormancılık, Çevre, Örgütlenme ve Proje konularında çalışmalarda bulunmaktayım. Öncel..