Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

04 Kasım '12

 
Kategori
Eğitim
 

18 yaşa güvenilir mi?

Bence 18 yaşa değil, 3 yaşa da güvenilir; fakat yerine göre, zamanına göre, koşuluna göre, olayına göre, kişisine göre. Ona güvenilir diye de her şeyin sorumluluğunu ona yükleyemeyiz. Burada konu yalnızca o kişiye güvenmek değildir.

18 yaşkonusunda Fatih Sultan Mehmet örnek gösteriliyor. Bu sorulara cevap verebilir misiniz?

Peki, Fatih Sultan Mehmet kim?

Fatih Sultan Mehmet’in babacanı kim?

Fatih Sultan Mehmet’in hocası kim?

Fatih Sultan Mehmet nasıl bir eğitimden geçti?

Ebu Hanife R.A., Gavzul A’zam Abdulkadir R.A., Yüce Önder Gazi Mustafa Kemâl Atatürk, Osman Bey, vb. diğer Müslüman ve Türk büyücekleri devrinin özel insanlarıdır. Bunlar gibi kolay kolay kimse olamaz. Kendilerini bunların yerine koyucular veya benzeticiler Don Kişot’tur.

Bu kişiler hepsi kendi çapında değerli kişilerdir; onları kıyaslayacak kişiler önce kendilerine bir baksınlar. Fatih İstanbul’u feth ettiyse; Atatürk İstanbul’u kurtardı; yani ikisi de burada yaşayıcı insanlara kutsal bir hizmet etmiş oldu.İkisine de minnettar olun, düşmanlık taslayacağınıza. Fakat zayıf, basit kişiler bunları algılayamaz; kendi boyuna posuna bakmadan yararlı kişileri suçlarlar.

Bugünkü kendini âlim, hoca zannediciler kendine bir baksın! Bunların peşinden gidiciler de kendilerine bir baksın! Ne kadar bilgili, şuurlu, akıllı, mantıklı, ahlâklı,anlayışlı, algılayışlı, imanlı, iradeli, yararlı, gerekli olduklarını bir gözden geçirsinler. Zan ve önyargı üzerine hareket etmesinler. Yoksa bu; kendilerini ve bazılarını aldatmaktan öteye geçemez, Allah’ı da aldatamazlar.

Kimse kimseyi salt ideolojileri, salt çıkarları için aldatmacaya kalkmasın.

Şu anda 18 yaşındakilere soruyorum. Siz milletvekili olmak arzusunda mısınız? Niçin? Peki, bu görevi lâyıkıyla yerine getirecek sağlığa, bilgiye, şuura, akla, mantığa, tecrübeye, imana, kültüre, anlayışa, algılayışa, adalete, vicdana, samimiyete, iradeye sahip misin? Bunu ispat edebilir misin?

Olgun insanların ülkeyi nasıl yönettiğini görmedik mi? Birileri bugünkü mecliste de var.

Bunlara ne kadar güvenilir veya güveniyoruz?

Bugünkü 18’likler hangi koşullarda yetişiyor?

Kişiler; Atatürk ilkelerini okuyor, gençliğe hitabeyi okuyor; fakat Atatürk’e düşman kesiliyor. Aynı biçimde din kültürü ve ahlâk dersi okuyor; Allah’a,İslâmiyet’e, peygambere,

Âlimlere, evliyâlara, Müslümanlara, Atatürk’e, Türklere, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk Bayrağı’na, İstiklâl Marşı’na açık veya gizli düşman oluyor. Bunların sebebi nedir?

Yücelsel, dinsel, insansal, bilimsel, bilgisel değerleri doğru düzgün öğrenmeyici ve sahip çıkmayıcı 18’likler; bu ülkeye yani Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk Milleti’ne nasıl sahip çıkacak?

18’liklerin duyguları, düşünceleri, kararları, iradeleri değişken olabilir. Onların başında kavak yelleri esebilir. Bu durumda yüceller arası ilişkilerde nasıl bir rol oynayabilecekler?

18’liklerin zihniyeti, kişiliği, karakteri hangi özellikleri taşıyacak; bunlarıyetiştiriciler hangi zihniyette, karakterde, kişilikte olacak? Bunlarıyetiştirecek materyaller hangi özelliklerde olacak? Bu gençler hangi salt ideolojilerin, salt çıkarların etkisi altında kalacak?

18’lik gelecek herhangi bir partiye üye olacak, oradan aday gösterilecek, insanlar da ona oy verecek? Peki, hangi kıstaslara göre? 18’liğin özgeçmişi nedir?

Konu; 18’liklere güven konusu değildir, bunun altında yatıcı erekler açığa çıkmadan insanlar kuşkucu ve güvensiz olacaktır.

18 yaşa güvensen ne olur?

Geçmiş günlerde bir tecavüz olayı ve cinayet yaşandı. Bu genç kıza ailesi güvendi, okumacası için de gurbet ellere gönderdi. Burada internet ayarlarını yaptırmak için o da birine güvendi (Bu güvendiği kişi kaç yaşındaydı) de ne oldu? Hüsran. İşte insancıllığın, güvenin ve iyi niyetin sonucu.

Çocuklarımıza elbette güveniriz de çevresindekilere, teslim ettiğimiz kişilere, kurumlara, kuruluşlara güvenilir mi?

Seçimlerde oy vermeyicilerin sayısı kaç? Bunlar niçin oy vermiyor veya geçersiz oy veriyor? Adaylar 18’lik üstü değil mi? Bu kişileri kazanmak gerekmiyor mu? Fakat 18’likler daha kolay etki altında kalır ve arzu ettiğin biçimde yön verebilirsin, öyle mi?

Sivillerden alınacak oy yeterli değil mi? Askeri siyasete sokmak ne kadar doğrudur? Kişiler asker elbisesini giydiği zaman zengin-yoksul, tahsilli-tahsilsiz, kentli-köylü vb. aynı kategoride, eşit durumdadır; yani kimsenin kimseden farkı yoktur, bazıistisnalar olsa da.

Fakat işçenin içine siyaset girdiğinde de böyle mi olacak?

Siyasetin olduğu yerler, özellikle okullar potansiyel tehlike değil midir?

Daha önceleri polis, öğretmen, sendika, işçi-memur, öğrenci birçok kişi siyasî kurban değil miydi?

Atatürk de; gençlere, öğretmenlere güvendi.

Şimdi bazıkişiler, Atatürk düşmanı değil midir?

Bazı kişiler; cumhuriyet, demokrasi, Türkiye Cumhuriyeti, Türk, Türk Milleti, Türk Bayrağı,İstiklâl Marşı düşmanı değil midir? Bu söylediklerim Türkler içindir. Başkalarının düşman olmacası zaten doğaldır.

Şimdiki gençlik ne öğrendiğini, ne öğretildiğini, ne öğretileceğini sorgulayıp yargılıyor mu? Hayır. Kendini robot gibi birilerine, kurumlara ve kuruluşlara teslim ediyor. Neden? insancıllığından, güvendiğinden, öğrenmece ihtiyacından; başka çaresi de yok.

Bu durumda;

.Doğru bildiği yanlışlarla,

.Bilgi kirliliğiyle idare edip gidiyor.

Ya öğretmenler(!)? Onların da birçoğu aynı olayı yaşıyor. Fakat onlar belirli bir kariyer sahibi, ekmeğini çıkartıyorlar, başka bir şey düşünecek değiller ya! Onlar da yaptıklarını sorgulayıp yargılamazlar.

Öğretmenlerin de kendi başarılarını göz önünde bulundurup öğrencilere verdiği (fakat öğrencilerin hak etmediği) teşekkür, takdir; 18’likleri, velileri ikna etmeceye yetiyor mu?

Devletin verdiği bedava kitaplar, 18’likleri iyi yetiştirmeceye yetmiyor (!) mu ki, kişiler dershanelere gidiyor, dershanelerin ve diğer yayın evlerinin kitaplarını satın alıyorlar? Eğer devletin verdiği kitaplar yetersiz, gereksiz ve yararsızsa; bedava adı altında bunlar niçin veriliyor?

Böyle birçok çelişki içinde 18’liklere nasıl güvenilsin?

18’likler kime, niçin, nasıl, nerede, ne kadar, ne zaman, ne hizmet edeceklerini sorgulayacaklar mı, yargılayacaklar mı? Bunları kendi arzuları ile mi yapacaklar, yoksa kukla, robot gibi mi olacaklar?

Konu, 18’liklere güven veya güvensizlik değildir; aday olacak 18’liğin özellikleri, erekleri vb.dir. Buradaki söz konusu 18 üstü kişilerin hedefi nedir? İyice tanımadığımız 18’liğe güvenilmez. Dünyadan habersiz 18’liğe güvenilmez.

Başka durumlarda 18’liğe değil, üç yaşındakilere de güvenilir. Konuları saptırmayalım.

Kendi körlüğümüzü, sağırlığımızı, dilsizliğimizi, bilgisizliğimizi, şuursuzluğumuzu başkalarına yüklemeyelim; kendimizi uyarık, açıkgöz zannedip.

Her şeye rağmen gençler, her sahada yetişmelidir; fakat kimsenin de oyuncağıolmamalıdır. Gençlerimize sonuna kadar güveniyoruz; ancak doğru bilgi, doğru Türkçe sahibi olmalıdırlar.

Ramazan Gülsen 

 
Toplam blog
: 205
: 266
Kayıt tarihi
: 10.06.12
 
 

Tekirdağ, 02.01.1961 doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Evli, 3 çocuk bâbâcânıyım. Türkçeci, muha..