Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

22 Nisan '11

 
Kategori
Bilim
Okunma Sayısı
706
 

Dom eki-2 toplumsal hayatın düzenlenmesi neden tepeden tabana olacak şekilde yapılmıştır?

Dom eki-2 toplumsal hayatın düzenlenmesi neden tepeden tabana olacak şekilde yapılmıştır?
 

Kuantlar tüm yapıcı veya yıkıcı güçlerin kaynağıdır, gösterilen hedefe göre davranırlar.


Her türlü iş veya eylem kuvvet ve enerjiyle yapılır. Doğada kuvvet ve enerjinin nasıl oluşup-geliştiği konusunda temel bir bilgisi olmayan atalarımız, doğadaki büyük kuvvetlere bakmışlardır; örneğin rüzgar, deniz dalgaları, volkan patlaması, deprem çok güçlü kuvvet göstergeleridir. Güneş ise, bitmez tükenmez bir enerji kaynağı, bir ısıtıcıdır. Dolayısıyla bu tür kuvvet veya enerji kaynaklarının her biri bir “tanrı” olarak tanımlanmıştır. Daha sonraki asırlarda, bu kuvvet ve enerji kaynaklarının birbirleriyle ilişkili ve bağlantılı olduğu, doğadaki olaylar ve oluşumlarda bir denge-düzen bulunduğu düşünülerek, tüm bu kuvvet ve enerjilerin tek bir kaynaktan kökenlendiği düşünülmüş ve “tek tanrılı dinsel görüşler” oluşturulmaya başlanmıştır. 

Tüm bu tasarımlarda, doğa ve dünya dinamik bir sistem olarak düşünülmemiştir. Yani bilgi oluşturarak ve çevresini algılayarak kendi-kendini yönlendiren bir sistem asla düşünülmemiştir. Tersine tepedeki görünmez bir varlığın her şeyi planladığı ve o plana göre işlerin oluşup-gerçekleştirildiği bir sistem düşünülmüştür. Tüm insanlık binlerce yıldır bu tür bir doğal sistem anlayışıyla davranmaya şartlandırılmıştır. Bu şartlanmışlığa bilim adamları dâhildir. Şimdi bilimsel verileriyle bilim adamlarındaki bu şartlanmışlığı gözler önüne sereceğim.
Bundan sonra sunacağım verilerin kolay anlaşılabilmesi için,
Gedik, İ., 2011: Doğadaki Oluşum Mekanizması (=DOM) http://bireydentopluma.blogspot.com/2011/01/dogadaki-olusum-mekanizmas-dom.html
dizininin, en azından ilk 4-5 bölümünün okunması gerekir. 

Şu adresteki bir video-filminde,
http://www.youtube.com/watch?v=IwicOvKvKUg
fizikte çift-yarık deneyi olarak bilinen deneyler anlatılmakta ve foton elektron gibi kuantsal öğelerin ya bir madde (parçacık) gibi, ya da dalgalanma gösteren bir öğe gibi davrandıkları belirtilmektedir. Ne zaman madde (parçacık), ne zaman dalga şeklinde davranacağının ise şu faktörlere bağlı olduğu gösterilmektedir:
>1- Kuantsal öğelerin önünde tek bir seçenek varsa, öğe madde (parçacık) davranışı gösteriyor;
>2- Kuantsal öğeler takip edilmek-izlenmek-gözlenmek istendiklerinde, madde (parçacık) davranışı gösteriyorlar;
>3- Kuantsal öğelerin önünde fazla seçenek varsa, veyahut kendilerini gözlemek-izlemek isteyen yoksa, dalga özelliği gösteriyorlar. (Yani dalga-boyları ile çevre faktörlerini ölçüp-biçerek bir olasılık hesabı yapıyorlar ve çıkan sonuca göre davranıyorlar, ki buna fizikçiler girişim yapma = interference diyorlar.) 

Filmde belirtilmeyen bir noktayı burada özellikle vurgulamak gerekirse, o da şudur: Kuantsal öğeleri izlemeye-gözlemeye çalıştığınız detektör bozuksa, kuantsal öğe bu bozukluğu dahi çok hassas bir şekilde algılıyor ve o oranda bir dalga veya madde davranışı sergiliyor. Örneğin detektör %60 bozuksa, elektron %60 dalga, %40 madde (parçacık) davranışı sergiliyor.
Sonuçta fizikçiler şu saptamayı yaparlar:
“Elektron sanki izlendiğinin farkındaydı. … Gözlemci yalnızca gözleyerek dalga fonksiyonunu çökertti” 

Şimdi su soruya yanıt vermeye çalışalım.
>- Elektronun dalga şeklinde veya parçacık şeklinde davranması olayını gerçekleştiren, biz insanların yaptığı bir (alet) detektör mü, yoksa elektronun kendisi mi? 

Bu soruyu yanıtlarken, detektörümüzün ne kadar sağlam veya bozuk olduğunu saptayanın da elektron olduğunu unutmayın!
Sorunun cevabı basittir: Elektronun dalga veya parçacık şeklinde davranması olayını gerçekleştiren elektronun bizzat kendisidir! 

“Elektron sanki izlendiğinin farkındaydı.” Bu cümledeki “sanki” sözcüğü bir şartlanmışlık ürününden başka bir şey değildir. Elektron izlendiğinin farkındadır! 

Olaylar deneylerde gözlemlendiği şekilde gerçekleştiği halde, fizikçiler neden hala “Elektron sanki izlendiğinin farkındaydı. … Gözlemci yalnızca gözleyerek dalga fonksiyonunu çökertti” şeklinde bir yanıltıcı ifade kullanmaktadırlar? 

Bunun nedeni şudur: Doğadaki oluşturucu güç sisteminin en tabandaki kuantsal öğelerle başladığı gerçeğinin deneylerle ıspatlanmış olmasına rağmen, geleneksel tepeye bağımlılık şartlanmışlığı nedeniyle, insanlar bir türlü bu gerçeği kabul edemiyorlar. 

Peki doğadaki bu sistem nasıl böyle bir durum oluşmasına olanak tanıyor? İnsan da doğal sistemin bir parçası ve doğal sistem kurallarına göre davranmak zorunda olduğuna göre, doğadaki oluşum mekanizmasına ters davranış nasıl oluşuyor? 

Doğa ve dünya dinamik bir sistemdir ve bu dinamik sistemde hiçbir şey sabit değildir, her şey sürekli bir değişim-dönüşüm içindedir. Doğadaki bu dinamik sistemin nasıl işlediği, fizikçilerce son 15-20 yıldır açıklanabilir olmuş ve “information & self-organisation” olarak özetlenen dinamik sistemler fiziğinin temelleri atılmıştır. 

Kuantum fiziği deneylerinin gösterdiği üzere, varlıkların en temel bileşenleri olan atom-altı-öğeler ölü-cansız varlıklar değil, tam tersine, cıvıl-cıvıl sürekli hareket halinde olan ve çevrelerini sürekli kolaçan edip, olasılık hesapları yaparak, neyin neye dönüştüğünü algılayıp, gelecekte hangi sisteme yatırım yapacaklarına karar veren varlıklarıdır. 

Kuantum fiziği deneyleri, atom-altı-öğelerin şu temel davranışlara sahip olduklarını göstermişlerdir:
>1- Her zaman en kestirme yolu seçerler;
>2- Her zaman en ekonomik konuma göçerler;
>3- Çevresindeki varlıkları algılayıp, kendisine bir hedef gösteriliyorsa, o hedefe giderler;
>4- Her zaman tüm olasılıkları hesaba katarlar;
>4- Her zaman tüm olasılıkları hesaba katarlar;
>5- Pozitif-negatif değerleri arasında bir dalgalanma hareketi içindedirler. Bu hem yapıcı, hem yıkıcı işlev görebilme anlamını taşır. Ne oranda yapıcı veya yıkıcı davranacakları kendilerine gösterilen hedefe bağlı; hedef gösterilmiyorsa, yapacakları olasılık hesabı sonucuna bağlıdır.
>6- Kuantsal öğelerin parçacık veyahut dalga şeklinde davranmaları arasında şu fark vardır: Parçacık şeklinde davranış içine giren bir kuantsal öğe, belli bir moment (enerji düzeyi) ile hedefe gider. Örn. Bu değer 2 eVolt olsun. Bu kuantsal öğe, serbest davranış halinde, yani dalga boyuyla çevre koşullarını değerlendirerek davranışını belirleyecek olduğunda sıfır ile 4 arasında değişen bir enerji düzeyiyle davranır. Yani çevre koşullarının uygun olduğu durumda, 2 eVolt yerine (2nin karesi) 4 eVolt değerinde bir katkı ortaya koyar!
>7- Süperpozisyon denilen bir özellikleri vardır ve hem-yapıcı hem-yıkıcı özelliği aynı anda sahipmiş gibi davranırlar.
>8- Spin denilen özel bir döngü sistemine sahiptirler. Bu döngü sistemi, onların elektromanyetik alanlar (yani yeni etkileşim sistemleri, yeni kuvvet türleri) oluşturabilmelerine yol açar. Spin yönlerinin değiştirilmesiyle elektromanyetik kuvvet alanları ve yönleri de değişir. (Bu olayı daha iyi anlayabilmek için elektrik elde edilen dinamoları düşünün!) 

Kuantum fiziğinin bu temel bilgilerinden sonra, doğada geçerli olan dinamik sistem ilkelerinden bazılarını görelim.
Tüm kuvvet ve enerjiler kuantsal sistemden kökenlenirler. Bunun böyle olduğu nükleer enerji sistemlerinin hayatımızda yer almalarıyla, yani kuantum fiziğinin ortaya çıkışı ve Einstein’ın (E=mc2) ilişkisini keşfiyle anlaşılmaya başlanmıştır. 

Kuantsal enerji önce atom dediğimiz kimyasal elementlerin yapılarına aktarılmıştır. Biz bu gün H-He veyahut Uranyum gibi elementlerde depolanmış kuantsal enerji paketçiklerini ayrıştırarak nükleer enerjiden yararlanırız. 

Daha sonra canlılar aleminin gelişmesiyle, güneşten gelen kuantsal enerji paketçikleri (fotonlar), fotosentez yapan organizmalar tarafından şeker gibi büyük moleküller içinde depolanmaya başlanmışlardır. Fotosentezle oluşan bu şeker molekülleri başka organizmaların hedefi olmuş, onlar bu maddeyi başka şekillerde moleküllere dönüştürerek, yeni enerji depolanma türleri ortaya çıkarmışlardır (çeşitli böcekler, bitkiler, hayvanlar, vs ortaya çıkmıştır.) 

Ve bu şekilde, kuantsal enerji atomlar, moleküller, makromoleküller, vs şeklinde sürekli yeni tür yapısallaşmalara büründürülmüştür. 

Enerji sürekli olarak yeni yapısal modüllere bağlanmakta ve bu şekilde farklı şekillerde depolanmış olmaktadır. Bu nedenle, bir gün önce (A) tipi bir yapısallaşma içinde depolanan enerji, 2. gün (B) tipi bir yapılanmaya aktarılmış olabilmektedir. Bu şekilde sürekli bir değişim-dönüşüm sistemi ortaya çıkmaktadır. En temeldeki canlılık birimi olan kuantsal öğeler ise, sürekli en ekonomik yapısallaşmalara göç ettiklerinden (tünelleme etkisi, bak DOM-dizini Gedik 2008 veya 2011), dinamik bir doğal sistem ortaya çıkmaktadır. 

> Her şey enerjiyle yapılabildiğinden, dinamik sistemli doğada tüm varlıklar (özellikle canlılar) enerjinin nerde depolandığını ve onlardan nasıl yararlanacağını takip etmek zorundadırlar. 

>Her şey bilgi ile yapılabilindiğinden, tüm varlıklar hangi tür enerjinin hangi tür yöntemlerle en ekonomik şekilde yapılacağı bilgilerini toplayıp, bu bilgileri depolamak zorundadırlar. 

İşte bu şekilde information & self-organisation denilen dinamik sistemler ilkeleri oluşturulmaya başlanır. Dinamik sistemler teorisiyle uğraşan fizikçilerin saptadıkları temel ilkeler şunlardır: 

Atraktor (Çekici): Dinamik sistemlerde, bir öğenin gideceği hedef, veyahut kullanacağı enerji kaynağı türü.
Düzen-ölçütü (order parameter): Dinamik sistemlerde öğelerin, değişen çevre koşullarına daha iyi uyum sağlayabilmek (yeni bir attractor’a ulaşmak) için ne tür değişiklikler yapılması, daha az enerji harcayan bir duruma geçmeleri ve rahatlamaları için birbirleriyle anlaşarak oluşturdukları ortaklık ilkeleri.
Karşılıklı bağımlılık (circular causality): Kuvvet alanları birbirlerine eklenip-çıkarılabilir özellikli olduğundan, yeni oluşan bir varlığın oluşturduğu kuvvet alanı, diğer tüm varlıkların oluşum koşullarını da otomatik olarak etkiler. Bu nedenle tüm varlıklar karşılıklı olarak birbirlerinden etkilenirler. (Bu nedenle beynimizdeki her bir hücre en az on bin farklı faktörü dikkate alıp, bir olasılık hesabı yapar ve tek bir sonuça ulaşır.)
Kontrol parametreleri: Dinamik sistemlerde öğelerin dikkate almak zorunda oldukları çevre faktörleri dizinidir. (Doğadaki oluşumlarda, bir çok varlığın yaydığı sinyaller de etkilidirler, katalizör etkisi)
Maksimum Enformasyon Prensibi: Dinamik sistemlerde, değişen koşullara uyum sağlamak amacıyla varlıkların çevrelerini algılayıp, kendilerini bu koşullara uyumlu hale sokabilmeleri için gerekli bilgi oluşturma dürtüsü.
Simetri kırılması (symmetry breaking): Mikroskobik sistemlerden makroskobik sistemlere geçişlerde, yani alt-sistemlerden üst-sistemlerin oluşturulmalarında, üst-sistem içinde birleşmeyi sağlayacak yeni kavramların -kuvvet alanlarının veya değer yargılarının- oluşturulması.
Köleleşme prensibi (slaving principle): Dinamik sistemlerde öğelerin daha ekonomik bir duruma geçmek için oluşturdukları ortaklık ilkelerine uyulmaya zorlayan faktör.
Sabitleştirme (Solidifikasyon): Üst-sistem içinde birleşmeyi sağlayacak yeni değer yargılarının kalıcı olmalarını sağlayacak şekilde sabitleştirici işlemler yapılması.
Bu “Simetri-Kırılması+Köleleştirme+Sabitleştirme” üçlü faktörünü, terimlerin ilk hecelerinin birleştirilmelerinden oluşturulan SimKırKölSab kısaltması ile gösterelim. 

Bu son üç ilke kuantsal sisteme ait olan yapma veya yıkma yeteneğinin kullanılma amacına uygun olarak üst sistemlerce kullanılmasındaki işlevleri düzenlemek amacına yöneliktir. 

Şimdi bu üçlü faktörü daha iyi anlayabilmek için canlıların davranışlarındaki rolünü görelim. 

Bir çocuk büyüdüğü çevrede konuşulan birkaç dili otomatik olarak hem de yöresel şive ve aksanıyla kolayca öğrenir. Tek bir dil ile yetişen bir çocuk, daha sonra başka bir yabancı dil öğrenebilir, ama asla orijinal aksanıyla öğrenemez. İşte bu olay SimKırKölSab üçlüsünün bir sonucudur. Çocukluk evresinde simetrisi kırılan ve ona göre köleleşip- sabitleştirilen hücreler arası bağlantılar, çocuk büyüdükten sonra değiştirilip, eski ilk şekline göre oluşturulamazlar. 


Bu durum, doğadaki değişim-dönüşümlü sisteme uyum için hücrelerin (varlıkların) oluşturdukları temel bir davranış ilkesidir. Sürekli değişim-dönüşüm içindeki doğal sisteme uyumlu olmak şartı var ve bu şartın koşullarının kabul edildiği an, canlının doğaya ilk adımını veya adımlarını attığı zaman olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, bir civ-civ yumurtadan çıktığı anda çevresinde gördüğü ilk canlıyı, kendisine en yakın varlık kabul eder ve ömür boyu onun peşinden gider; bir karınca larvadan çıktığı anda algıladığı kokuyu, ait olacağı koloni olarak kabul eder, vs. 


Hücreler oluşturacakları bedenlerin davranışlarını belli amaç ve hedeflere yönelik olarak ve o şekilde davranmalarını sağlayacak şekilde sabitleştirme ve köleleştirme yapmak zorundadırlar. Bu sabitleştirme ve köleleştirme işlemleri büyümenin ilk evrelerinde (genel hatlarıyla çocuklukta) yapılmaktadır. Bir çocuğa, ‘doğadaki oluşturucu-yönlendirici kuvvet varlıkların dışındaki bir sistemden gelir’ şeklinde bir işletim devresi yerleştirildiyse, hücreler ona uygun sinirsel işletim devreleri oluştururlar ve bu şartlanmışlık hep devam eder. Fizikçi, biyolog, paleontolog, vs. gibi bilim adamlarının mantık dışı yorumlarda bulunmalarının temel nedeni bu SimKırKölSab faktörüdür. (Belli bir dinsel inançla yetiştirilirmiş kişiye, “başörtüsü” takılmayacak şeklinde bir yasaklama getirilmesi, doğadaki oluşum mekanizması konusunda hiçbir şey bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Siyasetçilerin DOM sistemi bilgilerine sahip olmaları bu nedenle şart ve gereklidir. Seçim dönemine girerken bu konunun ilgililere duyurulması yararlı olacaktır.) 


Dinamik sistemlerde her yeni oluşturulacak üst sistemde geçerli olacak düzen ölçütü (=order-parameter, ki buna insanların paradigması da denir) bileşenleri üzerinde köleleştirici etki yapar. İnsanlar geleneksel olarak bilinci ve bilinçli davranışı sadece insan ve insan-üstü varlıklara özgü bir özellik olarak kabul etmiş ve bunu insanlarda değişmez bir paradigma olarak yerleştirmiştir. Bu nedenle insanlar sadece atom-altı-öğeleri değil, hücreleri bile bilinçsiz ve bilgisiz davranış içinde görmeye şartlandırılmışlardır. 


Böyle bir şartlanmışlıkla sabitleştirilen nöronal devreler, bu şartlanmışlığı değiştirmeye yanaşmazlar ve hep yan yollar, kaçamaklar bularak, olayları açıklamaya çalışırlar. Bu bilim adamları için de geçerlidir. Arp (1998, s. 228)in dediği gibi: “Geleneksel bilim adamlarının iki alternatif seçim arasında yanlış olanı seçeceklerini öngörebilir miyiz? Bu soruyu evet olarak yanıtlarım, çünkü bu konuda önemli nokta, paradigma değişimidir ve geleneksel bilim dünyasında paradigma değiştirilmesi yasaklanmıştır.” 


İşte insanların mantıksız davranışlarda ısrar etmelerinin nedeni budur. Yobazlık kavramı, geleneksel görgü ve bilgilerin etkisi altında kalarak, değişen doğa ve dünya koşullarına uygun davranmama anlamında kullanılan bir kavramdır. Yani yobazlık denilen kavram bilim adamları arasında (ve de “aydın insan” denilen grup içinde) tam manasıyla yaygındır. Ve bunun nedeni de, hücrelerin dinamik sistemler fiziğinin köleleştirme + soldifikasyon (sabitleştirme) ilkelerine uygun davranarak, oluşturdukları bedenlerin davranışlarını çocukluk evresindeki koşulları ön plana alarak sabitleştirmiş olmalarıdır. Bu nedenle gelenek ve göreneklerini sorgulamayı göze almayan toplumların kalkınmaları hep gecikmeli olmaktadır. 


Doğadaki her varlık (molekül, hücre, vs) kendisine en yakın komşularının enerji durumlarını dikkate alıp, en düşük değerdekine doğru hareket edecek şekilde davranır. Bu şekilde dünya ölçeğinde aynı anda hareketlilikler başlar, rüzgarlar, akıntılar oluşur, ve her şey birbirine bağımlı olarak gelişir. Toplumsal hayat da, iş ve meslek mensuplarının karşılıklı olarak birbirlerini denetlemeleri sayesinde oluşacağından, tepeye bağımlı (liderli) sistemler, sorunları çözmek bir yana, hep sorun oluştururlar. 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Saygıdeğer hocam, ufacık bir grafik ve bu özlü yazının ne çok şey anlatıyor. İyi ki varsınız. Teşekkürle, selamla, derin saygıyla... MS

Mehmet Sağlam 
 23.04.2011 8:25
Cevap :
Yaklaşımın için teşekkürler değerli dostum  23.04.2011 15:07
 

Sayın hocam, çok güzel bir konuyu ele almış ve güzel bir şekilde bağlamışsınız. Ben (fazla paragraf olmayışı ve yaşlanmış gözlerim nedeniyle) biraz zorlanarak okudum. Hatta yazınızı 2 bölüm yapsanız daha güzel takip edilebilir ve bilime meraklı olmayan insanların da ilgisini çekebilirdi. Yazı bütün olarak bilgiler ve meraklar sarmalı şeklinde sunulmuş. İnsan kendisini kaptırırsa su gibi içer bu yazıyı. Sonuna gelince de derin bir düşünceye dalıp kalıtsal (hatta edinilmiş de diyelim) tutucu kalıplarına bir yanıt bulabilir. Bu yazı için harcadığınız her saniyeye teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygıyla...

Haluk Seki 
 22.04.2011 15:21
Cevap :
Mehaba Haluk Bey, Paragraflar arası boşluk verilmesi yazıcı programı hatası, ama yine de dikkat etmeliydim. Belki siz değerli dostlar bu yazıyı alıp, daha da akıcı bir şekle dönüştütüp, tekrar yayınlayabilrirsiniz. Buna memnun olurum. Görüşümü almak üzere isterseniz taslaklarınızı bana gönderireiniz. Maksat bilgilerin, doğruların yaygınlaştırılması değil mi? Bu yolda her şeyi yapalım. sevgiler ismet  23.04.2011 15:14
 

Bir de sorum olacak. Cahilliğimin kusuruna bakmayın lütfen fakat, fotonun hem dalga hem parçacık biçiminde yayıldığını biliyorum. Aynı şeyi elektron da mı yapıyor? Sorum budur. Saygılar.

Hasbihalci 
 22.04.2011 14:22
Cevap :
Evet, elektron, da, nötron da, proton da kuantsal özelliklerin hepsini yerine getiriyorlar  23.04.2011 15:17
 

Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Benim en son yazım aminoasitler üzerine olsa da şimdi anlıyorum ki kıyısından sizin verdiğiniz bilgilerle ilintili olmuş. Saygılar.

Hasbihalci 
 22.04.2011 14:14
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 45
Toplam yorum
: 70
Toplam mesaj
: 12
Ort. okunma sayısı
: 967
Kayıt tarihi
: 14.08.10
 
 

K.T.Ü.de paleontoloji ve tarihsel jeoloji öğretim üyesiyim (Prof. Dr.). Yeryuvarında hayatın oluşum ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster