Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

31 Ağustos '20

 
Kategori
Bilim
 

Eşzamanlılık!

Eşzamanlılık; nitelik yaratan, kaliteyi getiren temel mekanizmadır. Bir anlamda, benzer işlevleri ortaya koymadır. Eşzamanlı hareket edenler, aynı tür enerjiyi kullanırlar.

Meselâ yürümek bir “eşzamanlılık” paradigmasıdır. Aşırı lüks ve pahalı mekânlardan alışveriş yapmak, markalara olan merak, dualarımıza aynı zamanda meleklerin de "âmin" demeleri, bedenin yükünü taşımak için kasılan sol bacağa sağ tarafın da uyumlanması ancak eşzamanlılıkla açıklanabilir. Sadece bu kadar değil tabi; toplumsal yaşamda "makbul sayılmayan kesimler", dilenciler, işsizler, başıboş gezenler, fahişeler, serseriler de bu listeye dâhildir.

Bir ülkede eşzamanlılık söz konusu değilse, toplumsal hareketler oluşmaz ve fikirler duyurulamaz. Kimse “ne yaptığını bilmeyen ve belli bir ritmi yakalayamayan” insanları dikkate almaz.

Metamorfik (değişim ve başkalaşım içinde olan) yapıların birlikteliği eşzamanlıdır. Onlar şahsen "ben sizin gibi düşünmüyorum" diyebilirler. Çünkü yenilik ve açılımı severler. Bu uğurda her şeyi yapmaya hazırdırlar. Bitmeyen bir dinamiğe sahiptirler.

Özetlemek gerekirse belli durumlarda eşzamanlı olaylar vardır. Toplumun bir kısmı bu konuya duyarsız-kapalı kalırken, diğerleri takipçisi olur.

Bir paradigma örneği verecek olursak; "Kendi başına davranan, binlerce kişinin oluşturduğu bir ordu, savaşı kaybetmeye mahkûm olur. Ancak aynı amaç uğruna hareket eden askerler ve kumandanları, muzaffer olabilirler.

Allah; insanı yarattığında ve ona secde edilmesini emrettiğinde bütün meleklerin onun varlığını kabul etmesi, bir eşzamanlılık şaheseridir.

Sadece şeytan buna uymamıştır. Çünkü o, kendi doğrusunu sahiplenme ısrarındaydı.

Keza, ‘paralı askerlerin’ tutumu da aynı düşüncenin ürünüdür.

Beyin hücreleri bir konuda “eşzamanlı olarak uyarıldığında” bireylerin benzer teşebbüsler içinde bulunabilmeleri söz konusudur. “Şartlanma, değer yargıları, örf, adet ve gelenekler” toplumsal yapının eşzamanlılığı ile alakalıdır.

Düşünce birliği bunu getirir.

Paylaşımı elde etmek isteyen veya sevgi sonucu cinsellik formatını ortaya koyanlar, karşılıklı olarak benzer enerji ile hareket ederler. Anne ve babanın bebek yapma isteği dahi aynı işlev sonucu ortaya çıkar.

Rağbet gören spor maçları, binlerce taraftarın “tek bir vücut olması”, takımlarını sürekli teşvik etmesi; aynı fonsiyona-enerjiye-amaca dayanır.

Bilincin kendisi bile eşzamanlılık ürünüdür.

Çünkü insanın görsel bilgiyi algılaması, parçaları birleştirip bir resim olarak tanıması için, bilgileri beyne eşzamanlı sokması gerekir.

Beş duyu ile farkında olmadan insanların benzer olayları yaşaması, eşzamanlı davranışlar içinde bulunduklarının bir ifadesidir.          

Bir konferansta, konuşmacıyı dikkatle dinleyen kitle, eşzamanlı hareket ediyordur. Bunlardan bir kısmı farklı bakış açıları, diğer bölümü farklı yorumlar getirse dahi sonuç değişmez.

Etrafınıza bir bakın, şayet; kendini kanıtlamış bir bilim ya da iş insanı görüyorsanız, mutlaka başka bir yerde benzer bir bilim ve iş insanı üne kavuşmuş demektir.

Burada ilgi çekici husus şudur: Eşzamanlılık, bireysel düzeyde gerçekleşebildiği gibi, toplumsal olarak da yaşanabilir. Etkinlik alanını gözlemlediğimizde, kimi insanların tarımla, kimilerinin hayvancılıkla uğraşması, kimilerinin de daha değişik meslek gruplarını oluşturması bu nedenledir. Seçimler, eşzamanlılığın bir parçasıdır.

Telepati, bilinçlerin iletişim kurmasıdır. Kesinlikle eşzamanlılıkla ilgilidir.

Bu konuda bir anekdotu nakletmek istiyorum;“Bir gün evdeki herkes aniden yanık mum kokusu duyar. Tüm odalar adamakıllı aranmasına rağmen, hiçbir yerde kokuyu yayabilecek bir şeye rastlanmaz ve o gün evde hiç mum yakılmadığından da herkes emindir. Herkes bu olaydan âdeta büyülenmiş ve ne olduğunu açıklayamamışlardır.” 

Mekânların farklı olmasına karşın, eşzamanlılık burada kendini göstermiştir.

Newton der ki, “Evrende mevcut maddelerin konumu, momenti ve onları etkileyen güçler bilinirse, geçmiş ve gelecek hakkında her şeyi bilmek mümkündür.” Bu önermeden yola çıktığımızda bütün hakkında bilgi sahibi olabiliriz.

Bu açıklamalara istinaden olayı şöyle yorumlayabiliriz:

Varlık âlemi “gerçekliğin yanılsaması” olarak tarif edilir.

Eşzamanlılık da bu yanılsamanın bir diğer adıdır.

 

Ahmed F. Yüksel

Bodrum- Milas 31.08.2020

 

https://www.facebook.com/ahmedfyuksel

https://www.instagram.com/ahmedfyuksel/

https://twitter.com/ahmedfyuksel

 
Toplam blog
: 636
: 9957
Kayıt tarihi
: 14.12.11
 
 

Araştırmacı Yazar.. ..