Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

06 Mart '08

 
Kategori
Kent Yaşamı
 

Hava kirliliği raporu 3

Hava kirliliği raporu 3
 

Artık bu haftadan itibaren konuyu daha derinlemesine ele alabilir; çevreye duyarsız olanlara sitem, eleştirilerde bulunabiliriz. Bu da bizim en doğal hakkımızdır. Sanıyorum zaten amacımızda insanlarımızda çevre bilincini geliştirmek değil mi? Çevre ve Hava kirliliğiyle ilgili bu yazı dizisine başlamadaki en önemli faktörde insanlarımızda çevre bilincine katkıda bulunmaktır. Bu çevre bilincine bir ölçüde katkıda bulunabilirsem ne mutlu bana…

Hava kirliliğinin etkenleri:

Çevremizi saran, soluduğumuz ve yaşam için önemli öğelerden biri olan havanın, doğal bileşiminin değişime uğrayarak insan sağlığına zararlı bir özellik kazanmasına hava kirliliği denir.

Hava kirliliğine neden olan kirletici kaynaklar;

1-Sanayi kuruluşları: Çeşitli kirletici gaz ve maddeleri bacaları aracılığı ile havaya yaymaktadır.

2-Termik santraller: yüksek oranda Kükürt dioksit emisyonları nedeniyle çevreye ciddi zararlar vermektedir. Ülkemizde bitki örtüsü tarımsal üretim ve ormanlarda kayıplara neden olmuştur.

3-Yakma tesisleri: evsel ve endüstriyel çeşitli atıkların yakılması sonucu oluşan emisyonlar atmosfere yayılmakta ve canlı yaşamını olumsuz etkilemektedir.

4-Konut ve işyerleri: ısıtılması için kullanılan yakıtların yanması sonucu oluşan gazların bacalardan atmosfere yayılması.

5-Taşıt araçları: tüm motorlu taşıtların kullandıkları yakıtın yanması ve egzozdan havaya verilmesi.

6-Orman ve bitki örtüsünün yanması

7-Yanardağlar

8-Maden ocakları

Çevre kirliliği nelere yol açar?

Çevre kirlenmesi, canlıların ve bitkilerin ekolojik dengesini bozarak süreğen hastalıklara ve onların yok olmalarına yol açar. İnsanlarda görülen en yaygın sonucu; çeşitli solunum yolları, göz hastalıklarıyla, kanserin artması ve çocukların gelişmesinde yarattığı önemli engellerdir.

İklim uzmanları 6 senaryo yazdı.

Bilim çevreleri, Bileşmiş Milletlerin (BM) 4. iklim değerlendirme raporuyla iklim değişikliğinin boyutları ve yaratacağı sonuçlar karşısında şimdiye dek benzeri görülmemiş uyarılarda bulunurken, uzmanlar, gelecekteki iklim konusunda 6 senaryo oluşturdu.

Dünyanın dört bir yanından 500 kadar bilim adamını bir araya getiren BM’nin finanse ettiği “Hükümetler arası İklim Değişimi Uzmanlar Grubu” (HİDUG) toplantısı sonunda yayınlanan raporda yer alan 6 senaryo değerlendirilerek, 2100’de 1, 8 ila 4 derecelik sıcaklık artışı “en iyi tahmin” olarak öne çıkıyor. Senaryo 1:

1, 8 derecelik sıcaklık artışı (1, 1 ila 2, 9 derece):

Daha az kirletenlerin olduğu küreselleşmenin etkisiyle “ortak” bir dünya öngörülüyor. Yüzyılın ortasında nüfusun tavan yapacağı sonra düşüşe geçeceği, çözümlerin ekonomik ve çevresel yaşanabilirliğe yöneldiği, daha hakkaniyetli, ancak iklimin yönetiminde daha fazla girişimin olmadığı bir dünya tasarlanıyor.

Senaryo 2:

2, 4 derecelik sıcaklık artışı (1, 4 ila 3, 8 derece):

Artış çok hızlı olmasına karşın, ekonomi fosil enerjilerin dışında kaynaklara dayanıyor ve daha etkili teknolojilerle hemen bütünleşiyor.

Senaryo 3:

2, 4 derecelik sıcaklık artışı (1, 4 ila 3, 8 derece):

Ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda yaşanabilirlikte yerel çözümlerin önem kazandığı bir dünyayı tarif ediyor.

Senaryo 4:

2, 8 derecelik sıcaklık artışı (1, 7 ila 4, 4 derece):

Artış çok hızlı, ekonomi, fosille nükleer ve yenilenebilir enerji kaynaklarının dengeli olarak kullanımına dayanıyor. Daha etkili yeni teknolojiler de çok çabuk yaşama giriyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) 2050 için şu an öngördüğü tahminlere en yakın senaryo.

Senaryo 5:

3, 4 derecelik sıcaklık artışı (2 ila 5, 4 derece):

Kendine yeterli, yerel kimliklerin korunduğu çok heterojen bir dünyayı tahmin ediyor. Nüfus artmaya devam ediyor, doğum oranları daha yavaş seyrediyor, ekonomik kalkınma özellikle bölgesel eğilim gösteriyor.

Senaryo 6:

4 derecelik sıcaklık artışı (2, 4 ila 6, 4 derece):

Daha fazla kirletenlerin olduğu, fosil enerjilere fazlasıyla muhtaç çok hızlı artan bir dünya öngörülüyor.

ÇEVRENİZİ TEMİZ TUTTUĞUNUZDA DOĞAMIZ AYAKTA KALACAK, GELECEK NESİLLERE MİRAS BIRAKACAĞIMIZ BİRŞEYLER OLACAK.

Onun için çok iyi düşünmemiz, çocuklarımıza ve ileri ki nesillere iyi bir çevre bırakmamız gerekmektedir. Çevre ve Hava kirliliğine karşı duyarlı olmamızda bunun vazgeçilmez bir koşuludur.

 
Toplam blog
: 16
: 623
Kayıt tarihi
: 15.01.08
 
 

1958 Giresun doğumlu olup, 27 yılın ardından emekli olan bir öğretmenim. Buraya üye olmamın nedeni d..