Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

24 Temmuz '09

 
Kategori
İnançlar
 

İslâmiyet öncesi dünya tarihine kısa bir bakış ya da "Oku"dan önce matematik vardı

İslâmiyet öncesi dünya tarihine kısa bir bakış ya da "Oku"dan önce matematik vardı
 

Evren, matematik üzerine inşa edildi.


Kuran-ı Kerim'in ilk ayetlerini içerdiği kabul edilen Alak Suresi'nin ilk ayeti "Oku rabbinin adıyla ki bütün mahlûkatı yarattı" der. Buradaki "Oku" emrini islâm alimleri bütün insanlara genel bir okumanın emredildiğini savunarak açıklarlar. Fakat, anlaşılan o dur ki; buradaki "Oku" emri Alak Suresi ile inmeye başladığı kabul edilen ayetlerin okunması emridir. Yani, bu emirden yola çıkarak, Allah'ın bütün insanlara "Oku" yani "Her ne olursa olsun ve ne okursan oku" olarak algılanmamalıdır. Bunu yazmamın nedeni, bu surede geçen "Oku" emrinin hep "Eğitim gör, kitap oku, üniversitelere git" anlamında anlatılmış olmasıdır.

Müslümanlığın eğitime, öğretime, okumaya ve özellikle bilime verdiği önem asla inkâr edilemez. Bu konuda Kuran-ı Kerim'de de çok önemli ayetler vardır, Hz. Muhammed'in bir birinden güzel ve yol gösterici hadisleri vardır. Fakat, Kuran-ı Kerim'in ilk ayeti olduğu kabul edilen Alak Suresi'nin "Oku" emri, yalnız indirilen ayetleri oku emridir.

İslâm dinini büyük bir sevgi ile gönlüne basmış birçok Müslüman, insanlık tarihinin, uygarlık tarihinin, eğitim tarihinin yani evrenin İslâmiyetle başladığını sanır. Oysa, Hz. Muhammed 570 (571) tarihinde dünyaya gelmiştir.

Şimdi dünya tarihine kısa bir bakış yapalım:

M.Ö. 2 000 000 yani günümden 2 002 019 yıl önce ilk insan Homo Erectus yani ayağa kalkmış insan ortaya çıkıyor. Bu tarih çerçevesinde ilk ilkel aletler de kullanılmaya başlanır. Birinci buzul çağ yaşanırken insanlar Afrika'dan göç etmeye başlarlar. Bu göç Avrupa ve Asya'ya doğrudur. Ve ateş yine bu yıllar içinde kullanılmaya başlanır.

M.Ö. 300 000 yani günümüzden 302 019 yıl önce insanlar yerleşim mekanları olarak kendilerine kulübeler yapmaya başlar.

M.Ö. 200 000 Homo Sapiens insan artık düşünmeyi öğrenmiştir.

M.Ö. 150 000 Neanderthal insan gelişimi tamamlamıştır. Bu yüzyıllarda son buzul çağı başlar. İnsan denen canlı taş ve kemikten araçlar yapmaya başlar. Gördüğü hayvanları, yapmaya başladığı avları resmetmeye başlar.

M.Ö. 60 000 günümüzden 62 019 yıl önce insan konuşma dilini oluşturur.

M.Ö. 50 000, ok ve yay kullanılmaya başlar.

M.Ö. 25 000, ilk müzik aleti olan düdük yapılır.

M.Ö. 12 000, köpekler evcilleştirilir. Bu yüzyıllar içinde dünyaya egemen olan son buzul çağı biter. Dünya yeniden ısınmaya başlar.

M.Ö. 11 000 Neanderthal insan ortadan kalkar. Bu yüzyıllar içinde balık avlamak için balık ağı yapılır.

M.Ö. 9 000, günümüzden 11 019 yıl önce Mezopotamya topraklarında ilk toplu yaşam yerleri olan köyler kuruluyor. Artık insanoğlu sığır gibi koyun, keçi ve domuzu evcilleştirmeye başlıyor. Yine bu yüzyıllarda mal takasları ve ilk ticaret başlıyor. Fakat, bütün kutsal kitaplarda yazılı bulunan Nuh Tufanı yine bu yüzyıllarda meydana geliyor.

M.Ö. 7 000, Kaba kumaş yapılabiliyor. Sepetler örülüyor, tarım başlıyor. Çanak çömlek üretiliyor. Sal yapılıyor. Balıkçılık başlıyor. İlk tanrı fikri ortaya çıkıyor ve putlara tapınma başlıyor. Çatal Höyük'te insanlar tanrılara kurban ediliyor.

M.Ö. 6 220, Makedonya'da yani Avrupa'da ilk toplu insan yerleşimleri oluşuyor.

M.Ö. 6 000, İngiltere, Avrupa kıtasından ayrılıyor ve ada haline geliyor. Aynı yüzyıllarda Anadolu'da bakır bulunuyor. Ürdün'de tuğla imalatı başlıyor.

M.Ö. 5 000, Mezopotamya'ya, Nil vadisine, Anadolu'ya, Suriye'ye, Malezya'ya yerleşimler başlar.

M.Ö. 4 000, Mısır'da yazı bulunmaya çalışılıyor. Sümerler Mezopotamya'ya yerleşmeye başlıyor. Bu Sümerler teraziyi yapıyor. Nil üzerinde yelkenli tekneler gezmeye başlıyor. Sümerler şarabı üretiyor. Mısır'da kedi evcilleştiriliyor.

M.Ö. 3 500, günümüzden 5 509 sene önce Sümerler çivi yazısını kullanmaya başlıyor. Sümer uygarlığı en parlak dönemini yaşıyor. Yine Sümerler tekerlekli araçlar kullanmaya başlıyor. Ve bu yüzyıllarda Mısır'da papirus denen kâğıt kullanılmaya başlanıyor.

M.Ö. 3 315, Mısır'da firavunlar devri başlıyor. Hiyeroglif kullanılmaya başlanıyor.

M.Ö. 3 000, günümüzden 5 009 yıl önce İlk pramitler yapılıyor. Mısır'da mürekkep icad ediliyor. Mezopotamya'da para kullanılmaya başlanıyor. Sümerler yağ kandillerini kullanmaya başlıyor. Pakistan'da ilk su boruları kilden yapılmaya başlanıyor. At, eşek ve deve bu yüzyıllar içinde evcilleştiriliyor. Mısır'da ilk baraj oluşturuluyor.

M.Ö. 2 782, Mısır, takvim kullanmaya başlıyor.

M.Ö. 2 500, Mısır'da kütüphaneler oluşturulmaya başlanıyor. Mısır, madeni aynayı icad ediyor.

M.Ö. 2 400, Gemicilik ve deniz ticareti gelişiyor.

M.Ö. 2 300, Mısır'da diş ağrısına karşı çare bulundu.

M.Ö. 2 160, Fırat altında su altı tüneli yapıldı

M.Ö. 2 100, Marduk tanrı olarak kabul ediliyor

M.Ö. 2 000, Elamlılar, Sümer devletini yıkıyor. Türkler, Ural ve Altay Dağları'nda yerleşmiş bulunuyor.

M.Ö. 1 900, Mısır ve Suriye'de ilk alfabe çalışmaları başlıyor.

M.Ö. 1 800, Kudüs şehri kuruluyor

M.Ö. 1 650, Hitit devleti kuruluyor

M.Ö. 1 550, Mısır'da sarmısak ilaç olarak kullanılmaya başlanıyor.

M.Ö. 1 500, Hititler, demiri kullanmaya başlıyor.

M.Ö. 1.450, Mısır'da halı dokumacılığı başladı.

M.Ö. 1 400, Mısır'da su saati kullanılmaya başlandı.

M.Ö. 1 300, Anadolu'da demirden silahlar yapılmaya başlandı. Yapay parfüm yapıldı.

M.Ö. 1 295, Hitit-Mısır arasında Kadeş Savaşı başladı.

M.Ö. 1 283, Dünyada ilk yazılı barış anlaşması olan Kadeş Barışı yapıldı.

M.Ö. 1 236, Mısır, 365 günlü bugünün takvimini kullanmaya başladı. Günümüzden 3 255 yıl öncesi.

M.Ö. 1 200, Hz. Musa devri başlıyor. Hitit Devleti yıkılıyor.

M.Ö. 1 193, Trova savaşı başlıyor.

M.Ö. 1 100, Türklerin büyük göçü başlıyor. Çin'de ilk ulusal bayrak kullanılmaya başlanıyor.

M.Ö. 1 000, günümzden 3 009 yıl önce ve Hz. Muhammed'in doğumundan 1 571 yıl önce çin'de 40 000 işsretten oluşan sözlük oluşturuluyor. Çin'de İpek sanayi başlıyor. Çin'de ilk uçurtma yapılıyor. Makas yapılıyor. Pekin şehri kuruluyor. Yunanistan'da çok tanrılı dinler yayılıyor.

M.Ö. 900, Çin'de abaküs kullanılmaya başlanıyor. Efes ve Milet şehirleri kuruluyor. İbrani edebiyatı başlıyor. Çin'de matematik geliştiriliyor.

M.Ö. 830, Urartu Devleti kuruluyor

M.Ö. 813, Kartaca kuruluyor

M.Ö. 800, Homeros, İlliada ve Odysseia'yı yazıyor.

M.Ö. 776, ilk olimpiyatlar başlıyor böylece Yunan takviminin de başlangıcı oluşuyor.

M.Ö. 753, Roma kuruluyor

M.Ö. 700, Hindistan'da tıp geliştiriliyor. Irak'da ilk beton kullanılıyor. İtalya'da ilk takma diş yapılıyor.

M.Ö. 600, Maya uygarlığı ortaya çıkıyor. Atina'da halk kütüphaneleri kuruluyor. Efes'te Artemis tapınağı yapılıyor.

M.Ö. 585, Thales, güneşin tutulacağı tarihi belirleyebiliyor.

M.Ö. 560-480, Siddharta, Gautama Buddha, Budizmin kurucu yaşıyor.

M.Ö. 509, Roma'da cumhuriyet ilan edildi.

M.Ö. 484-425 Halikarnas'ta tarihin babası Herodot doğuyor bu yıllarda yaşıyor.

M.Ö. 472, Atina'da ilk komedi oynandı.

M.Ö. 470-399, Socrates yaşıyor

M.Ö. 428-348, Filozof Platon yaşıyor

M.Ö. 400, Hippocrates hastalıkları ve nedenlerini tanımlıyor.

M.Ö. 360, günümünden 2 369 yıl önce ve Hz. Muhammed doğumuna henüz 931 yıl varken dünyanın en büyük kütüphanesi olan İskenderiye Kütüphanesi kuruluyor.

M.Ö. 307, İskenderiye Kütüphane ve Müzesi açılıyor.

M.Ö. 300, Hindistan'da yağmur ölçülmesi yapılabiliyor.

M.Ö. 300-M.S. 48, Büyük Hun İmparatorluğu kuruluyor.

M.Ö. 4, Hz. İsa doğuyor.

M.S. 27, Hz. İsa vaftiz ediliyor.

M.S. 30, Hz. İsa'nın ölümü.

M.S. 50, Çin'de kâğıt üretildi.

M.S. 80, Colosseum inşaatı bitiyor.

M.S. 120 Panteon'da ilk kez kubbe inşaatı gerçekleştirliyor.

M.S. 200, Çin'de pusula ve barut icad ediliyor.

M.S. 330, Constantinopolis şehri kuruluyor.

M.S. 368, İstanbul'da Valens su kemeri yapılmaya başlanıyor. (Bitimi 378)

M.S. 390, İstanbul, Sultanahmet'e Dikilitaş dikiliyor.

M.S. 393, Olimpiyat oyunlarına Romalılar tarafından son verilmesi.

M.S. 410, Vizigotlar Roma'yı yağmaladılar.

M.S.414, Roma'da gladyatör oyunları yasaklanıyor.

M.S. 425, Constantinopolis üniversitesi kuruldu.

M.S. 508, Ayasofya'nın inşaatı başladı. (532 de tamamlandı)

M.S. 570-571, Hz. Muhammed dünyaya geliyor.

İşte Hz. Muhammed'in dünyaya gelene kadar dünyanın geçirmiş olduğu gelişim kısaca böyledir. Yani, Arap dünyasına gelen "Oku" emri zaten yüzbinlerce yıldır bu dünya üzerinde okumanın var olduğu toplumlara gönderilmiş bir emir değildir. Zaten, Hz. Muhammed'e peygamberlik görevi verildiği yıllardan yüzbinlerce yıl önce insanlık çok büyük bir uygarlık aşamasından geçmiştir. Atina'da, Roma'da, Mısır'da on binlerce kitapdan oluşan kütüphaneler insanlığa ve insanlık kültürüne, eğitimine katkılar sağlıyordu. Yani, bugün Kuran-ı Kerim'in kerametlerini araştıranlar, Kuran-ı Kerim'in şifrelerini çözmeye çalışanların, aslında böyle kutsal bir kitabın insanlık tarihi içinde daha dünkü tarihi olduğunu bilmelidirler. Yani, Kuran-ı Kerim'den çok çok önce bu dünyada ve özellikle, Anadolu topraklarında, Arap yarımadasında, Çin ve Hindistan topraklarında çok büyük uygarlıkların yaşadığı asla gözden kaçırılmamalıdır. Yani, bugün Kuran-ı Kerim'i inceleyenlerin "İşte Kuran'da bu da yazıyormuş" şaşırmalarına gerek yoktur. Çünkü, bilimde, tıpda, coğrafyada, dinde, matematikte, uzayda, evrende oluşan bütün gelişmeler, hesaplamalar, bulgular, Kuran-ı Kerim'den çok çok önce yaşamış olan uygarlıkların kayıtlarında zaten vardır. İşte dünyanın en büyük kütüphanesi olan İskenderiye Kütüphanesi'nin yanan on binlerce kitabı, işte Mısır, işte Atina, İşte Roma kütüphanelerindeki kitaplardaki bilgiler. İşte matematiğin kullanılımı, işte uzay hesaplamaları, işte gezegenlerin hareketlerinin bilinmesi, işte kıtaların keşfi, işte hastalıkların bulgusu ve tedavisi...

Kısaca, dünyada her şey İslâmiyetle başlamadı. İslâmiyet, bilimden, dinden kopmuş bir coğrafyadaki insanlara bilim, din ve insanlık öğretmeye geldi. O nedenlede Alak Suresi'nin ilk ayeti olan "Oku" emri eğitim anlamında oku değil de, indirilen ayetleri oku anlamındadır ve yalnız Arap dünyasını ilgilendirmektedir. Çünkü, dünyanın diğer coğrafyasında okuma da, yazma da, bilim de çoktan vardı.

Fakat, bütün dünya tarihi içinde hiç bir şey yokken, mutlaka Allah vardı. Çünkü O en büyük yaratıcıdır. Bütün evreni yaratan odur. Bütün evren sıcaklıkla, soğuklukla, enlemlerle, boylamlarla, çekim alanlarıyla, gezegenlerin dönme hızıyla, güneşin kaç dereceden canlılara ulaşacağını büyük yaratıcı çok ince bir matematik hesaplamalarla yaratmıştır. Evrende ve dünyada herşey ama herşey çok keskin bir matematiksel ölçülere dayanmaktadır.

O halde şunu diyebilir miyiz?

"Oku"dan önce evrende "matematik" vardı. Yani, okumadan daha da önemli olan matematik mi?
 
Toplam blog
: 278
: 3275
Kayıt tarihi
: 26.05.07
 
 

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğdum. Bir daha da Kadıköy'den ayrılmadım. İstanbul Üniversitesi, Ede..