Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

23 Nisan '10

 
Kategori
Kişisel Gelişim
 

Kurumsal gelişim ve kendini analiz etmek

Kurumsal gelişim ve kendini analiz etmek
 

Son zamanlarda bir SWOT sözü almış başını gidiyor.
İngilizce; Strengths (üstünlükler), Weaknesses (zayıflıklar), Opportunities (fırsatlar), Threats (tehditler) kelimesinin baş harflerinden meydana gelen SWOT aslında kurumsal kimliği olan işletmelerin kendi kendini analiz etmeleri için kullanılan bir deyim.
Bir bakıma bir iç denetimle birlikte hedeflerin saptanması olayı da diyebiliriz...
Bu analizi yapmaktaki amaç; iç ve dış etkenleri dikkate alarak, analize tabi tutulan işletmenin güçlü yönlerinden en üst düzeyde yararlanmasını bilmek ve çevresel faktörlerin sunduğu fırsatlardan faydalanarak kuruma yönelik tehditlere karşı müesseseye direnç kazandırmak ve kurumun zayıf yönlerinin etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmektir.
Geleneksel anlayışta işlemecilik her ne pahasına olursa olsun kazanmak ve gücüne güç katarak yola devam etmek olarak algılandığı için, yöneticiler çoğu zaman başlarını gömdükleri kumdan dışarı çıkaramazlar.
SWOT analizi modern işletmecilikte bir çığır açmış, kurumların yalnızca güçlü yönlerini değil zayıf yönlerini de kendi elleriyle ortaya çıkararak kurumsal çıkarların kalıcı olabilmesi için öz dinamizmi körükleyerek bizatihi kurumun kendisini iç denetim odağı haline getirmiştir.
SWOT analizi sayesinde kurum salt fırsat alanlarına odaklanmakla kalmayıp zayıf yönlerini de açığa çıkarabilmekte böylece gelecekte kendisini bekleyen tehditleri görme fırsatını yakalamaktadır.
Kısacası SWOT analizi
*Çevresel faktörlerin incelenmesi ve
* Strengths Kuvvetli yönlerin tesbiti
* Weaknesses Zayıf yönlerin itiraf edilmesini
* Opportunities Fırsatların araştırılması
* Threats Tehditlerin anlaşılmasını kapsayan bir yöntemdir.
Bu anlamda akla SWOT analizi sadece ticari işletmeler için mi geçerlidir? Sorusu gelebilir.
Bu soruya vereceğimiz cevap gayet açık ve nettir:
SWOT analizi her türlü tüzel kimliği olan kurum ve kuruluş için gerekli, geçerli ve faydalıdır.
Bu analizin birinci faydası, kurumun kendi dâhili teftişini yaparak mevcut durumunu belirlemesidir.
Bir anlamda kurum bu analiz sayesinde kendini tanımış olur.
Bu bir iç denetimdir.
Bu iç denetim sayesinde yani kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin, olumlu-olumsuz iş akışı ya da performansının belirlenmesi sayesinde dahili durumu tespit edilerek harici etkilere, yani dışarıdan gelecek olumlu olumsuz etkilere karşı ne yapılabileceği, nasıl bir duruş sergileyeceği belirlenir.
Bir anlamda SWOT Analizi ikisi dâhilî, ikisi hâricî olmak üzere dört aşamalı bir analiz tekniği demektir.
Peki kurumsal başarıda SWOT analizi yeterli midir?
Her şey insana bağlıdır diye boşuna denmemiştir.
Uygulamada sorun yaşandığı durumlarda SWOT Analizi tek başına bir şey ifade etmez.
Özellikle bir noktanın altını kalın çizgilerle çizmek gerektir ki: Analiz gerçekleştikten sonra kurumda karar alıcı konuma sahip liderler vizyon sahibi değilse kurumsal sürüklenme meydana gelir. Bu durum da her iki yönde de kurumsal işlerliği ortaya koyması açısından o kuruma büyük imkan sağlayacak olan fırsatların heba edilmesine neden olur.
Liderlerin vizyon sahibi olması durumunda ise analitik yapının tespiti lideri iş bölümüne ve denetimi dağıtmaya yönlendirir ki; bu sayede ekip ruhu oluşur. Bu ruh kurum kültürünün pozitif değer üretmesini netice verir. Kurumun iç yapısını ve iş akışını düzenler.Dahası bu sayede çalışanların durumunda dikey gelişme yaşanmasına vesile olur.
Böylece çalışma düzeni artı değerler kazanır.
Çağdaş değerlere inanan vizyon sahibi liderler sayesinde teknoloji düzeyi yükselir . Böylece performans değerleri ve bilgi akışı doğrusal bir düzlemde sürekli artış gösterir.
Aksi takdirde, yani liderlerin vizyon sahibi olmadığı günü kurtarma peşinde koştuğu yerlerde eksik bilgi ve yetersiz analiz verileriyle kurum için pozitif sonuçlara ulaşmak ve başarılı olmak imkansız hale gelir.
Kısacası SWOT analizi yapılan kurumlarda uygulamaların başarılı sonuçlar vermesi için yöneticilerin vizyon sahibi olması şarttır.
Vizyon sahibi olmayan yöneticilerin idaresindeki bir kurumun misyonu ne kadar sağlam olursa olsun başarıya ulaşması mümkün değildir.

 
Toplam blog
: 79
: 717
Kayıt tarihi
: 30.12.07
 
 

1963 K. maraş doğumluyum. Bir kamu üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Muayyen zama..