Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

19 Nisan '11

 
Kategori
Ekonomi - Finans
Okunma Sayısı
1064
 

Matrah Artırımında Diğer Gelirlerin Gerçekliği

Matrah Artırımında Diğer Gelirlerin Gerçekliği
 

6111 Sayılı Torba Kanunun Matrah artırımıyla ilgili önemli unsurlarından biriside diğer gelirler başlığı altında yapılabilecek matrah artırımlarıdır. 

Bu gelirlerden bazıları kira, değer artış kazancı, temettü ve kâr payı geliri ile off-shore gibi yurtdışı kazançlarıdır.
Bu kazançlarını ister mükellefiyet kaydı olsun isterse olmasın ilgili yıllarda matrah artırımı yoluna giderek beyan etme imkanı saglanmıştır. 

Ancak bu gelirlerin beyanında mutlak suretle gelirin elde edilmiş olması yani belirli rakamlar ve evraklar ile ispatı mümkün ise artırım yoluna gidilmesi gerekecektir.
Bunun için kanunda diger gelirleri elde edenlere belirlenen limitlerden az olmamak üzere istenilen yıllarda doldurulacak matrah artırımı beyanı ile ister elden isterse elektronik ortamda tc kimlik numarası ile yararlnama imkanı tanınmıştır. 

Tc kimik numarası ile hangi gelir türünden dolayı gelir vergisi beyannamesi kaydı yapılacagına dair maliye müracaatı ardından açılacak mükellefiyet kaydı neticesinde artırımda bulunabilecek ancak aşagıdada tebliğ hükümlerine göre detaylı şekilde aktardığımız konulara dikkat edilmesi gerekecektir. 

Bu hükümlerden en önemlisi ise mükelleflerin her ne kadar artırımda bulunulan yıllardan dolayı incelemeye tabi tutulamayacak olsa bile Matrah ve Vergi Artırmına ilişkin Ortak Hükümler 6-Diğer Hususlar maddesinin h bendinde deginildiği üzere ;
''Matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflerin, matrah ve vergi artırımlarının, 6111 sayılı Kanun hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığı vergi dairelerince araştırılabilecektir. Kanun hükümlerine göre, doğru beyan edilmeyen veya vergi hataları nedeniyle eksik beyan edilen matrah ve vergi artırımları ile ilgili olarak eksik tahakkuk eden vergiler, ilk taksit ödeme süresinin sonunda tahakkuk etmiş sayılacak ve Kanunda açıklandığı şekilde tahsil edilecektir.'' 

mükelleflerin artırımda bulundukları gelirlerle ilgili olarak yasa hükümlerine uygun olarak beyanda bulunup bulunmadıklarının tespiti yapılabilecek ve hatalardan kaynaklanan eksikliklerde ilk taksit içerisinde tahsil edilecektir. 

Belirtmek gerekirki bu yasa hiçbir şekilde 5811 sayılı varlık barışı kanunu ile örtüşmemektedir.Yani mükelleflerin ileride sorun çıkabilecegi düşüncesiyle olmayan bir gelirden dolayı artırımda bulunmamaları gerekir. 

 

1 SERİ NO'LU BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ 

VI- MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

Beyanname vermekle birlikte zarar, indirim ve istisnalar nedeniyle matrah ve vergi beyan etmeyen ya da ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya gelir elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve gelirlerini vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar da dahil olmak üzere hiç beyanname vermemiş olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri de matrah ve vergi artırımı yapabileceklerdir. 

1- Başvurunun Süresi 

6111 sayılı Kanunun 6, 7 ve 8 inci maddelerinde başvuru süresi, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonu olarak belirlenmiş bulunmaktadır. 

Buna göre, matrah ve vergi artırımında bulunmak isteyen gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri ile katma değer vergisi mükellefleri, Kanunda ve bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar dahilinde, 2 Mayıs 2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden artırımda bulunabileceklerdir. 

Mükellefler, en geç 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairesine başvurmadıkları takdirde, 6111 sayılı Kanunla getirilen matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanamayacaklardır. 

2- Başvurunun Şekli 

6111 sayılı Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri uyarınca verilmesi gereken bildirimlerden elektronik ortamda gönderilebilenlerin; yıllık gelir veya kurumlar ile katma değer vergisi beyannamelerini ya da muhtasar beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda olan mükellefler tarafından 340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur. 

Artırıma ilişkin yılda elektronik ortamda beyanname ve bildirim verme zorunluluğu bulunmayan ancak bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle bu kapsamda olan mükellefler de matrah ve vergi artırımına ilişkin bildirimlerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar. 

Elektronik ortamda beyanname ve bildirim verme zorunluluğu bulunmayanlarca, matrah ve vergi artırımına ilişkin başvurular; gelir, kurumlar veya katma değer vergileri mükellefiyeti yönünden bağlı olunan ya da muhtasar beyannamelerini vermiş oldukları vergi dairelerine kağıt ortamında yapılabilecektir. 

b) Mükellefiyet Kayıtları Olup da Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde Zarar Beyan Etmiş veya Hiç Beyanname Vermemiş Olan Mükellefler ile Faaliyette Bulunduğu veya Gelir Elde Ettiği Halde Mükellefiyet Tesis Ettirmemiş Olanların Matrah Artırımı 

2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ilişkin olarak,  

-Yıllık gelir vergisi beyannamelerinde zarar beyan eden mükellefler,  

-Yıllık gelir vergisi beyannamelerinde indirim ve istisnalar nedeniyle matrah beyan etmeyen mükellefler,  

-Mükellefiyet kayıtları olup da beyanname vermemiş olan mükellefler,  

-İlgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya gelir elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve gelirlerini vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar 

bu bölümdeki açıklamaları esas alarak matrah artırımından yararlanabileceklerdir (Ek:7). 

ae) Geliri yukarıda sayılanlar dışında kalan gelir vergisi mükellefleri için; 

2006 yılı için .................................................. 6.370 TL'den,  

2007 yılı için .................................................. 6.880 TL'den,  

2008 yılı için .................................................. 7.480 TL'den,  

2009 yılı için .................................................. 8.150 TL'den 

az olmayacaktır. 

F- MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 

6- Diğer Hususlar 

c) Matrah ve vergi artırımında bulunan ve bu konudaki şartları yerine getiren mükelleflerin defter ve belgeleri artırıma konu vergi türleri için kendileri adına tarhiyat yapılmak amacıyla incelenmeyecek olmasına rağmen, defter ve belgelere, diğer vergi türleri için inceleme yapılması, üçüncü kişilerle ilgili olarak karşıt incelemeler yapılması, mahkemelerce belli konulara bakılması veya bilirkişilerce ihtiyaç duyulması gibi nedenlerle müracaat edilebilecektir. Bu nedenle, matrah ve vergi artırımından yararlanan mükelleflerin, defter ve belgelerini 213 sayılı Kanun hükümleri uyarınca saklayacakları ve ibraz edecekleri tabiidir. 

h) Matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflerin, matrah ve vergi artırımlarının, 6111 sayılı Kanun hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığı vergi dairelerince araştırılabilecektir. Kanun hükümlerine göre, doğru beyan edilmeyen veya vergi hataları nedeniyle eksik beyan edilen matrah ve vergi artırımları ile ilgili olarak eksik tahakkuk eden vergiler, ilk taksit ödeme süresinin sonunda tahakkuk etmiş sayılacak ve Kanunda açıklandığı şekilde tahsil edilecektir. 

j) Matrah ve vergi artırımı yapılacak yıllarda faaliyette bulunmuş ve gelir elde etmiş olmakla birlikte bu 9faaliyetlerini ve gelirlerini vergi dairesinin bilgisi dışında bırakan gelir vergisi mükellefleri T.C. kimlik numaralarını, yabancı gerçek kişiler ise varsa yabancı kimlik numaralarını kullanarak artırımda bulunabileceklerdir. 


Yıldırım ERCAN
www.huseyinust.com 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 19
Toplam yorum
: 1
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 5829
Kayıt tarihi
: 18.11.10
 
 

1979 İstanbul doğumluyum. İlk, orta ve lise eğitimimi Malatya'da yaptım. 1996 yılında muhasebe işine..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster