Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

07 Haziran '10

 
Kategori
Dil Eğitimi
 

Neler var? Neler yok?

Neler var? Neler yok?
 

Grup Çalışması


Yabancı dil öğretiminde ders anında sınıfta yapılması gerekli olan, “öğrenciler arasında serbest çalışma” diyebileceğimiz “Pair work –İkili Grup çalışması”nda; Neler var? Neler yok?  

Neler yok? Öğrenci açısından, not korkusu yok! Hatasını –sözünü keserek - anında düzeltmek isteyen başında dikili öğretmen yok! Öğrenci tahta başında- deplasmanda – değil. Bunun huzursuzluğu yok! Sınıfta arkadaşlarının önünde olmadığı için, hata yaparsa kendisine gülen ve alay eden de yok! Kısacası mahcup olmak yok! Gruptaki öğrenci arkadaşları ile –bire bir doğal ortamda. Kalabalık yok!  

Neler var? Öğrenciler oturdukları yerde eşit şartlarda grup arkadaşıyla özgürce konuşuyor! Verilen konuyu düşünme şansı var! Korkusuzca öğrenme ortamı var! Öğrenilen yeni konunun pekiştirilmesi için 5-10 dakika arkadaşıyla sohbet edermişçesine konuşma ve deşarj olma fırsatı var! Grup çalışmasının sonunda başarısını yapılan dramada gösterme şansı var! Her şeyden önemlisi yabancı dilini geliştirmek ve pratik yapmak için – turistlerle konuşuyormuş gibi-korkmadan konuşabileceği rahat bir ortamı var! Sınıfta konuyu tekrarlama fırsatı var. Bu da kendine olan güveni artırır!  

Yabancı Dil öğretiminde, öğretim metot ve tekniklerin içerisinde, bence en iyisi öğrencilere sınıfta konuşma fırsatının verilmesi açısından “pair work- ikili grup çalışması” denen yöntemdir. Öğretmenin her ders her öğrencisiyle, bire bir öğrenilenlerin kontrolü için konuşma fırsatı yoktur. Öğrenci sürekli dinleme pozisyonundadır. Derse katılımı azdır. Oysa öğretmenin öğrenilen konunun pekiştirilmesi için, öğrencilerine 45 dakikalık derste ortalama 4-5 kez “Work with your partner. – Arkadaşınla çalış” demesi sonucu, öğrencilerin 5’er dakikadan toplam 20-25 dakika - yabancı dili sınıfta konuşma - şansı doğacaktır. Bu da derste çok iyi bir pratiktir. Öğrencilerinin konuşmasını isteyen her öğretmen bu uygulamayı mutlaka yapmalıdır. Bu arada öğrencilerini cesaretlendirmelidir.  

“Pair work” - İkili Grup çalışmalarının yapılmasında izlenecek yol;  

· Konu seçilerek gerekli ön bilgiler öğrencilere verilir,  

· İkili grup önünde –sınıfta - örnek gösteri yapılır.  

· İki öğrencinin karşılıklı oturtulması sağlanır.  

· Ellerindeki kitap, resim vb. birbirlerine göstermemeleri söylenir.  

· Gruptaki ikili eşlerin sürekli değişmeleri sağlanır.  

· Eşlerden biri tek kaldığında öğretmen ona eşlik yapar.  

· Her etkinlikte öğretmene eş düşüyorsa, bu eş sık sık değiştirilir.  

· Etkinlikler 5-10 dakikayı geçmemelidir.  

· Öğretmen etkinlikleri dolaşarak izler. Dinler. Asla karışmaz.  

· İkili grubun etkinliklerini sınıfta göstermeleri sağlanır.  

· Gerekirse öğretmen tarafından onurlandırmak için notla değerlendirilir.  

· Aktivite boyunca görülen hatalar ders bittikten sonra tartışılır.  

Özetleyecek olursak, yabancı dil öğretmenlerimizin “40 kişilik sınıfta, her ders tek tek, her öğrenciyle yabancı dili konuşma fırsatı olmadığına göre”, öğrencilerine korkusuzca konuşma fırsatını- hem de arkadaşlarıyla – cesaretlendirerek vermesi en akılcı yoldur.  

En iyi öğretmen, öğrencilerine konuşma fırsatı veren öğretmendir.  

Sevgiyle kalın. Saygılarımla.  

Ali İhsan ÖZÇAKIR  

MEB. Bakanlık Başmüfettişi (E)  

e-mail: aliihsanozcakir@hotmail.com
 

 
Toplam blog
: 172
: 4867
Kayıt tarihi
: 07.04.09
 
 

50 yıllık eğitimciyim. İngilizce öğretmenliği ve Bakanlık müfettişliği yaptım. Bunca yıllık eğiti..