Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

14 Kasım '21

 
Kategori
Bilim
Okunma Sayısı
87
 

Pagan Kültürü

Putperestlik

Putperestlik Tarihi hakkında pek fazla bir bilgiye sahip değiliz  Tarih öncesinde 4, 5 bin yıl öncesine dayandığı tarihçilerin ortak Kanaat’ıdır.

Kur’an’ı Kerinde her bir peygamberin insanı Tevhit dinine davet etmesinin başlıca sebeplerinden biri insanları manipüle eden ve yoldan çıkaran pagan kültürü olmuştur.

Kelimenin epistemolojine bakıldığında Latincede iki kelimenin kullanıldığı anlaşılmaktadır,   ("image/idol") kelimelerin birleşmesinde oluşan İmage ve idol, günümüz dünyasında da kullanılan çehre yüz, idol ise örnek alınacak önder mürebbi baş vurulacak yegane merci anlamında kullanılır bu iki kelimenin birleşmesi putperestlik olarak tanımlanmıştır.

Burada şirk olarak tanımlamak gerek birden fazla tanrı inancı vuku bulduğu zaman şirk olarak adlandırılır, İslam Tarihinin bidayetinde Peygamberinizin ilk yıllarında mevcut toplumda da görüldüğü gibi tarihin her döneminde rastlamak mümkündür.

Gümüz dünyasında ki merasimlerin önemli bir kısmı Roma imparatorluğunda kalma uygulamalardır, özellikle birinci dünya savaşında sonra kurulan ulus devletlerde  devlet kurucusuna biçilen rol koymuş olduğu ideoloji dinleştirilmesi vb.,  Apolo tapınağına yapılan tazimlerde olduğu gibi Tevhid dinini kendine düşman bellemiş her toplumu etkilemiştir, başta hukuk olmak üzere batıda   Hristiyan devletlerin teşekkülde pagan Roma devlet yapısının örnek aldıkları ve her alanda yaşam biçimine rastlanılmaktadır.

 Pagan kültürleri tahammülsüzdürler,  Peygamberlere ve muvahhitlere konuşma yasağın başta olmak üzere hatta doğmuş ve büyüdükleri  memleketlerinde  yaşama haklarından mahrum bırakılmışlar ve tehcire zorlamışlardır, tek suçları Tevhid inancını getirdikleri ve inandıkları için, en bariz örnekleri Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz Muhammed, (sa) ve onların yolundan giden müminlerde gördüğümüz gibi başka memleketlere hicret etme zorunda kalmışlardır.

Kur’an’ı Kerim’de Hz. İbrahim tevhit inancının yerleşmesi konusunda bizlere epey malumat vermektedir. O dönemde kralların kendini tanrı olarak kabul ettirilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır, Kur’an’ı kerimin çok yerinde bahsedilmektedir.

Pagan kültürlerinde din ve vicdan hürriyeti yoktur, zira şirki kendine din edinen toplumlarda/devletlerde şirke  itiraz birer cezai müeyyideye tabidir, peygamberlerin getirtmiş olduğu tevhit dinine karşı çıkmışlar ve kendilerine düşman bellemişler, halbuki Kur’an onları uyarmış olmalarına rağmen tahammül etmediler, İbrahim bin Seyyar en-Nazzam: Peygamberimizin Medine’ye hicret etmesi müşrik Mekke halkının Kur’an’a karşı olan tahammülsüzlüğün en bariz örneğidir onlar Kur’ana tahammül edemiyorlardı, der.

Pagan kültürlerinden etkilenen semavi dinlerde olmuştur örneğin

Hz. Aişe’den naklen  Peygamberimiz (sa) vefat anında söyle demiştir: Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar, peygamberlerinin kabirlerini mescidler edindiler,

Yahudilerde saygı duruşu daha çok İsrail oğulların dünyadaki sürgünleri, ispanyada ve Almanya’daki soykırımlarını anmak adına yapılıyor bununda dini bir boyutu olduğu göze çarpmaktadır.

Hristiyanlarda cenaze merasimlerinde ve dini özel Toplantılarına 1 yada 2 dakika saygı duruşunda durulur ve orada hazır bulundurulan deftere bir şeyler yazılır daha çok ibadet maksatlı olduğu bilinmektedir, semboller üzerinde kurulan inançtan  Roma’ya ait çok pagan kültürünün varlığı görülmektedir. Kadı Abulcebbar; Helen’in oğlu Konstantin  Hristiyanlığı Roma’ya değil, Roma’yı Hristiyanlığa kabul ettirdiğini söylemektedir.

İslam’da Tevhid ve Teabbudi konusunda son derece katı kurallar getirmiş insanların bu alana müdahalesini kati bir şekilde kapatmıştır.  Mesela namazda okuduğumuz Fatiha suresinde yalnız sana ibadet eder ancak senden yardım dileriz ayetleri    hiç tartışma ve tevile yer bırakmayacak şekilde açıktır. Gene ihlas suresini okuduğumuzda Allah birdir herhangi bir ortağının olmadığını kesin bir dille hükme bağlar. Hristiyanlardaki saygı duruşu, kilise vb yerlere koydukları deftere bir şeyler yazma adeti de İslam’ın herhangi bir kaynağında rastlanılmamaktadır, İslam; tamamen ilahi dediğimiz  bir tevhit inancıdır. Bu bağlamda Müslümanların oluşturduğu kelam ekolleri Tevhid inancını İslam dışı antropomorfist etkilerden korumak, toplumda yerleşmesi noktasında hayati bir rol oynamış ve başarılı olmuşlardır, bu bağlamda İslam’da kurulan ilk mezhepler kelam mezhepleridir. Daha  sonraları özellikle Endülüs’te yani ispanyada Müslümanları Örnek alarak Yahudiler ve Hristiyanlar kelam ekolleri kursa da pek başarılı olunmamış zira geç kaldılar Tevrat ve İncil otantik özelliğini kaybetmişlerdi.

Romada 12 tanrıça olarak bildiğimiz yani; Zeus, Apollo ve Mars vd. gibi isimlerle anılan şirk inancını kısmen gümüz dünyasında kurulan ulus devletlerde rastlıyoruz, geçmişe derin özlem ve kurucularını ilahlaştırma hareketleri görülmektedir, son derece tevhit inancına tahammülsüz  bu pagan inancı tarihte peygamberlere züllümü ile bilinmektedir Hz İsa pagan kültünün hakim olduğu roma imparatorluğu döneminde gelmiştir ve büyük eziyetlere ve iftiralara maruz kalmıştır.

Kısacası İslam hürriyet dinidir,  heykel, ikon vb şeylerden medet ummayı, ölülerin arkasında methiyeleri, şeref defterine bir şeyler yazma ve din diyebileceğimiz paganist uygulamalara kesin hükme bağlanmış ve bu merasimlere cevaz vermemektedir, ölmüş insanların arkasında bir koruma kalkanı getirip o insanı layusel etmek her şeyden evvel ölen o kişiye hakarettir…

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 57
Toplam yorum
: 0
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 75
Kayıt tarihi
: 10.09.20
 
 

Bilimsel olarak yaklaşan, Tarihte ve günümüzde yaşananları kanaatine ve vicdanına uyarak yorumlayan..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster