Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

29 Ocak '14

 
Kategori
Gündelik Yaşam
 

Ülkem Allah(c.c) korkusundan çok uzaktır!

Ülkem Allah(c.c) korkusundan çok uzaktır!
 

resimller netten alıntıdır


Günümüzde geçen olaylar beni bu denli ağır bir yazı yazmama zorladı. Çünkü olayları dinledikçe mahşerin  gerçeği dahada korkunç olmaya başladı. Ülkemde ki  olaylara bakmadan önce Allah(c.c) korkusuna Kur’an-ı Kerim’in ışığında bakmanın doğru olduğuna inanıyorum. Kur’an-ı Kerim’e baktığımızda Allah(c.c) , yaklaşık 73 ayette değişik şekillerde Allah(c.c) korkusundan biz kullarına bahsetmektedir.

Burada 73 ayetin tamamını getirmeyeceğim. Sadece örneklemeler yapacağım.

Ey iman edenler! Allah’tan , O’na yaraşır şekilde korkun ve  ancak Müslüman olmaktan başka (bir din ve tutum üzerinde) ölmeyin.  ( Al-i İmran 102)

İşte bu şeytan, ancak kendi dostlarını korkutur. Siz onlardan korkmayın, eğer mü’minlerseniz, Ben’den korkun.   (Al-i İmran 175) 

Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden helal ve temiz olarak yiyin. Kendisine inanmakta olduğunuz Allah’tan korkup-sakının.  (Maide 88)  

 Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak mahşer1ki Allah yanında en değerli ve en üstününüz O’ndan en çok korkanınızdır. Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır.(Hucurat 13)

Detayın  Kur’an-ı Kerim’in bütününde olduğu aşikardır. Allah korkusu, bir insan için hem imanının çok keskin bir göstergesi hem de onun ebedi hayatını belirleyecek çok önemli bir özelliktir. İnsan, ancak ve ancak Allah’tan korkup sakınırsa kurtulacaktır. Allah korkusu; insanın karanlıktan, açlıktan, yırtıcı hayvanlardan ve düşmandan korkması gibi bir korku değildir.  İnsan isyani sebebiyle,  Allah(c.c) ın mağfiret( bağışlama), rıza, sevgi, dostluk ve nimetlerinden mahrum kalmaktan , İlâhî huzurda hesap vermekten, dünya ve ahiret azabına uğramaktan korkar. Kur’an-ı  Kerim de Allah(c.c) ın gıyabında, makamından, vaîdinden ve azabından  korkmaktan söz edilmiştir.      

Allah korkusu olan bir Müslüman’ı Kur’an-ı Kerim nasıl açıklar. Sadece Allah(c.c) a kulluk ederler.Allah(c.c) tan korkup, sakınırlar. Sadece Allah(c.c) tan korkarlar. Kur’an’a kuvvetle bağlıdırlar. Tüm hareketlerini Kur’an’a göre düzenlerler. Kur’an’a göre yanlış olduğunu gördükleri bir tavırdan hemen vazgeçerler. Sürekli Allah(c.c) ı anarlar. Allah’ın her şeyi gören ve işiten olduğunu bilir, sürekli Allah(c.c) ın sonsuz kudretini hatırda tutarlar. Allah karşısında acizliklerini bilirler. Mütevazidirler. Akıl sahibidirler. Her an ibadet bilincinde olduklarından sürekli dikkatli ve uyanıktırlar. Devamlı olarak müminlerin ve dinin lehine akılcı hizmetler yaparlar. Hakkı söylemekten çekinmezler. İnsanlardan çekindiklerinden dolayı gerçeği açıklamaktan geri kalmazlar. İnkar edenlerin haklarında söylediklerine, alay ve saldırılarına aldırmazlar, kınayıcıların kınamasından korkmazlar. Baskıcı değillerdir. Merhametli ve yumuşak huyludurlar. Öfkelerine kapılmazlar, hoşgörülü ve bağışlayıcıdırlar.  Güvenilir insanlardır. Son derece güçlü bir kişilik sergiler, etraflarına da güven telkin ederler. Zulümden ve öldürülmekten korkmazlar. İnkarcıların zorbalıklarına engel olurlar. İman etmeyenlerin gösterişli yaşantısına özenmezler.  Zenginlik ve mevkiden etkilenmezler. İbadetlere titizlik gösterir, namaz, oruç ve benzeri ibadetleri dikkatle yerine getirirler. Allah’a yakınlaşmak, örnek bir mümin olmak için gayret sarfederler. Şeytanın etkisine girmezler. İsraftan kaçınırlar. İffetli davranırlar ve Allah’ın istediği şekilde evlenirler. Dinde aşırılığa kaçmazlar. Fedakardırlar. Temizliğe dikkat ederler. Müminlerin arkasından konuşmaz, kusurlarını araştırmazlar. Haset etmekten kaçınırlar.

mahşer2Allah(c.c) korkusu ve Allah(c.c) tan korkan kulun özelliklerini Kur’an-ı Kerim ışığında belirtmeye çalıştım. Ülkemde durum nedir diye baktığımızda durum sıkıntılıdır. Ülkemde şans oyunları oynama oranı % 65'tir. Kısaca haram para kazanabilirim diyen insan oranıdır. Allah korkusu olan harama yaklaşabilir mi?  Zina ülke gerçeğidir. Allah(c.c)  zina yapmayı değil yaklaşmayı bile yasaklıyor. Zina yapan kullar Allah(c.c) tan korkar mı? Zinanın cezası Kur’an-ı Kerim de nettir. Bunu uygulamayan kul  Allah(c.c) tan korkar mı?.  Avrupa birliği Allah(c.c) tan daha mı  önemli.(Sümme haşa) . Namaz kıl ve dosdoğru kıl emri var. 5 vakit namaz kılan %35.  Allah(c.c) ın emrine uymayan Allah(c.c) tan korkar mı?.Gıybet yasaklanmıştır. Bu ülkede gıybet var mıdır. Evet ve yoğundur. Allah korkusu olan gıybet yapar mı. Hırsızlık ve hırsıza ceza nettir. Bu ülkede hırsızlar rahatça hareket ediyorsa ve Allah emri uygulanmıyorsa bunu yapmayanlarda Allah korkusu var mıdır.  Kul hakkı önemlidir. Bu ülkede kul hakkı yeme var mıdır. Cevabı evettir.  Bu kul Allah(c.c) tan korkar mı?  Ben kırmızı ışıkta durmam herkes durmalı diyen kul kul hakkı yemez mi. Ülke insanı  acaba ” bir siyasi şirke uyan bir ifade kullandığında ” cihat ifadesini uygulayamıyor ise bu insanlarda Allah korkusu olabilir mi. Görsel medyada son zamanlarda hakaret dolu siyasi söylemler duyuyoruz. Mütevazilikten uzak bu ifadeleri kullanan insanlarda Allah korkusu olur mu.

Bu denli çirkinliklerin olduğu bir ülkede Allah(c.c) korkusu vardır  denebilir mi?  Hesap mahşerde. Saygılar…

www.selcukefendi.com sayfasında yayınlanmıştır

 
Toplam blog
: 81
: 1191
Kayıt tarihi
: 13.02.11
 
 

Ben kimim? Ben 55 yaşında hekimlik sanatını icra eden bir kişiyim. Adım Selçuk Şensöz. Bugün için..