Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 
Allah var mı yok mu?

AMON DINI 10 EMRI ILE 4 BUYUK KITAPTAKI 10 EMIR HEMEN HEMEN AYNI. Akhenaton'un Tek Tanrı'ya yazdığı şiir, şöyledir: Tanrı uludur, birdir, tektir. Ondan başkası yoktur. Bir tanedir, O'dur her varlığı yaratan Bir ruhtur Tanrı, görünmeyen bir ruh... Ta başlangıçta vardı Tanrı, Tek varlıktı o. Hiç bir şey yokken o vardı. her şeyi o yarattı (...) Ezelden beri süregelen varlığı, Ebediyete kadar sürecek, Gizlidir Tanrı, kimse görmemiştir onu. İnsanlara ve yarattıklarına sır kalır her zaman [10]

19 Ağustos 2014 09:19
Allah var mı yok mu?

¦ Kutsal kitaplara göre Kudüs'te Allah'a ait ilk tapınak yapılır. Tarihsel bilgilere göre de Allah'a ait ilk tapınak Akneton tapınağıdır; çünkü tek tanrılılık ve Allah tanımı, namaz, sünnet, cennet, cehennem, kurban, ahiret, mahşer, kıyamet vs. bu tapınağın inanç sisteminin içinde yer alıyordu ve Musa'ya tanrı tarafından indirildiğine inanılan 10 emir de Akneton tapınağının giriş sütunlarında yazılıydı.

17 Ağustos 2014 12:01
Allah var mı yok mu?

Hz. Musa, 10 emrin de yazılı olduğu Akneton tapınaklarında yazılı olan tek tanrılılığa, yani Allah'a inanmıştı. ¦ Daha sonra 2. Ramses tahta çıktı ve bu dönemde Akneton'un tek tanrılı inancı bırakılarak, eski inanca geri dönüldü. ¦ Hz. Musa ve yedek ya da yardımcı peygamber olarak bilinen Hz. Harun aynı zamanda yaşadılar ve her ikisi de Firavunla (yani 2. Ramses ile) çatışmaya girdiler (Kuran'daki Araz suresi 132. ayette de değinildiği gibi). ¦ Allah (her üç dinde de söylendiği gibi) Ramses'e ceza verir; ilk olarak (7 sene süren) kuraklık başladı; Nil nehrinin seviyesi düştü; aşırı sıcaklıklar oldu (Kuran'daki Zülküf suresi 51. ayette de değinildiği gibi). Tufan oldu, çekirge istilası yaşandı, buğday güvesi musallat oldu (Kuran'a göre). ¦ Musa'nın bu felaketlerden yararlanarak halkı kışkırtacağını hisseden, tek tanrılığı reddetmiş olan Ramses, Musa'yı kavimi ile birlikte Filistin'e göçe zorlar.

17 Ağustos 2014 12:00
Allah var mı yok mu?

4. Amenofis adını değiştirerek, her şeyin yaratıcısı ve güneşin sevgilisi, Aton'a hizmet eden anlamına Akneton (Akhenaton) adını aldı. Bir de Aton'a şiir yazar: ¦ Akhenaton'un tanrı Aton'a yazdığı bir şiir: Tanrı uludur, birdir, tektir ondan başkası yoktur. Bir tanedir, o'dur her varlığı yaratan, bir ruhtur tanrı, görünmeyen bir ruh, ta başlangıçta vardı tanrı, tek varlıktı o. Hiç birşey yokken o vardı. Herşeyi o yarattı, ezelden beri süregelen varlığı, ebediyete kadar sürecek, gizlidir tanrı, kimse görmemiştir onu. İnsanlara ve yarattıklarına sır kalır her zaman. ¦ Daha sonra yüzyıllar boyu eski Mısır'ın başkenti olan, Amon kültürünün de merkezi sayılan, Karnak tapınağının bulunduğu Teb'i terkederek, yeni başkent ilan ettiği 'Güneşin Ufku ' anlamına gelen Akhetaton şehrine yerleşmiştir. ¦ 4. Amenofis TEB'den ayrılıp göç etmesine karşın, TEB rahipleri tarafından öldürüldü. ¦ Ölümünden sonra bu din TEB rahiplerinin etkisiyle yasaklandı. Daha önceki tanrılar yine sahneye çıktı. AMON-RA en büyük tanrı oldu (bu tanrıya dua etmek için ya rab ya da ya rabbim dendi, bu sıfat ilk olarak Tevrat'a sonra İncil'e en sonunda da Kuran'a geçti); duaların kabulü için, duaların sonunda en büyük tanrı adına, Amon ya da Amen adına bir bağlama yapıldı. Bu da üç semavi dindeki duaların sonunda amen ve amin kelimesini oluşturdu. Bazı kaynaklarda Amenofis (Tanrı Aton'un dünyadaki temsilcisi olduğunu ileri sürerek, yani ilk olarak dünyada peygamberlik ilan ederek), okunan duaların sonuna, adından kaynaklanan amen kelimesinin eklenmesini emretti ve bu gelenek Musa tarafından Tevrat'a taşındı ve sonunda 3 dinin de dualarına girdi. Amen kelimesi zamanla değişerek 'Amin'e dönüştü. ¦ Mısırlılar daha önce de ruh dünyasına ve insanın ölünce ahirette gideceğine, mahşer günü "Yargıç Allahın" giden kişinin iyiliklerini ve kötülüklerini tartacağına, iyi ise kişinin ebedi cennete giderek, daha sonra ortaya çıkan semavi dinlerde tariflendiği gibi çok rahat yaşayacağına, kötülükleri fazla çık

17 Ağustos 2014 11:59
Allah var mı yok mu?

Bakınız Amon Ra tanrı olduktan sonra ki sözlere Kuran a, İncile ve Tevrata ne kadar benziyor. Ancak; Ra her zaman tek tanrı olarak görülüyordu. Ra'ya İlahi (MÖ 1370), panteizm doğasında; Ra'nın gelen çoktanrıcılıkla olan savaşını anlatıyordu. İçinde birçok tanrı'nın ayrı bir tanrı olarak değil de; Ra'nın bir parçası olarak varolduğunu anlatıyordu. Örnek olarak: "Şükürler olsun o Ra 'ya; Gücü yaratan, Ament'in alışkanlıklarının içine giren; bakın Temu'nun vücuduna." "Şükürler olsun o Ra'ya. Gücü yaratan, Anubis'in gizli yerlerine giren, bakın Khepera'nın vücuduna."

17 Ağustos 2014 11:52
Allah var mı yok mu?

Biz Müslümanlar mesela Amin deriz, Hristiyanlar Amen derler Yahudilerde benzer ifadeler kullanırlar. Antik Mısırda insanlar Amon Ra nın ismini zikrederlerdi. AMON!! diye. Yöresel ve şivesel farklarla AMON! Amen, Amin olmuştur. Tanrılığı[değiştir | kaynağı değiştir] (MÖ 2400); ulusal bir tanrılığa ulaştı, ve daha sonra Amun ile birleşip Amun-Ra'yı oluşturdu. Ra diğer tanrılardan daha köklü bir yapıya sahip olduğundan çoğu olaylarda diğer tanrılara emir verdiği ve yönetici olduğu vurgulanmaktadır.Amun-Ra en güçlü tanrıydı ve Mısır'ı bir teokrasi'ye çevirdi. Sonraki zamanlarda; yeryüzü tanrısı Atum Güneş'i batıran tanrı olduğuna inanıldığı için; Ra'nın güneş battıktan sonraki haliydi. Khepri; güneşi gökyüzünde hareket ettiren tanrı; zamanla Ra'nın bir parçası oldu; Ra'yı doğan güneş kıldı.

17 Ağustos 2014 11:51
Allah var mı yok mu?

AMON RA dinindeki 10 emir Hristiyanlık, Yahudilik ve İslamda bire bir aynıdır. Bulundukları çağa uydurulmuştur. Dünyada şuan 4260 dan fazla din mevcuttur. Ruhsal zekası yüksek insanlar bu yönde egilim gösterip dinler geliştirirler. IQ su yüksekler bilim, vb alanlarla ilgilenirler.

17 Ağustos 2014 11:48
Allah var mı yok mu?

Hz. Muss AMON RA ve 10 emir kurallarının oldugu Antik Mısırda saray mimarıdır ancak cana kıyar. Cinayetin karşılıgı Firavun bile olsa idamdır. Hz. Musa kaçar. Daglarda saklanır sonra Tura dagından elinde tablete gelir alın size din getirdim buda 10 emir der. Tıpkı bizim ülkeye yurtdışından yazılım, teknoloji getireler gibi o dönemin ezilen alt Kültürü Yahudilere getirir bunu ve kabul ederler. Firavuna rakip olurlar. Din bir yönetim biçimidir. Böl yönet şeklinde. Günümüzde Din piramiti ve sermaye piramiti birlikte çalışır ve Din sermayenin hizmetindedir. Silah, savaş ,entisitiye kölelik vb degerler tanımlayarak insanları birbirine kırdırır ekonomiyi dönderir.

17 Ağustos 2014 11:47
Allah var mı yok mu?

Tek Tanrılı dinlerin kökeni Antik Mısır ve Paganizmdir. Paganizm, kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine uzanan bir inanç biçimi ve bu dinlerin genel adıdır. 20. yüzyıldan itibaren paganizm terimi (ya da neopaganizm), İbrahimi dinler öncesi eski pagan dinlerinin yeniden canlandırılmasıyla tanımlayıcı hale gelmiştir. [1] Günümüzde Paganizmin geniş çeşitliliği içinde farklı teolojik yaklaşımlar bulunmaktadır. Bazı paganlar politeist inançlara sahip olup isimleri Avrupa folklorü ve mitolojisinden de tanıdık olabilen çok sayıda Tanrı ve Tanrıçaların izinden giderken, diğerleri monoteist inançlara sahip olup Tanrı ve Tanrıçanın ötesinde cinsiyeti belirgin olmayabilen tek bir yaratıcı güce inanır ve yine başkaları duoteist inançlara sahip olup kendilerini kozmik bir çifte adar. (Tanrıça ve Tanrı veya Hanım ve Efendi) [2] Bu terim fazlasıyla geniş olduğundan ve tanımları muğlak olduğundan çoğu kez bu başlık altında incelenebilecek bir din tanımlanırken daha belirli isimler tercih edilir;

17 Ağustos 2014 11:43
Gençler iş bulamazken 25 yılda emekli olması gereken memur neden 37 yıl çalıştırılıyor?

Söylediklerinizde haklısınız. Hem devlet mekanizmasını tıkıyorlar, hem devleti hantal hale getiriyorlar.Düzen bozuk. Bu durumda birileri düzen birileri düzülen oluyor. Gelecekleri çalınmış 1975 ve sonrası bir nesil var ortada sürünen. Emekli olduklarında da yine bir yerlere ucuz rakamlara girip çalışıyorlar. Haksız rekabete neden oluyorlar. Hem emekli maaşı, hem yan gelirler, hemde sigortasız kaçak maaş alıyorlar. Devletin bu konuya çeki düzen vermesi gerekir. Aynı şey milletvekili içinde söz konusu. 5 yıl çok güzel maaş alıp sonra hiçbişey yapmadan emekli maaşı alıyorlar. Öyle bir sistem olmalı ki, Memlekete yarar sağlamayan, tabanına hizmet etmeyen cebini dolduran millet vekilleri tespit edilip emeklilikleri iptal edilmeli, aldıkları beleş maaşlarda iade edilmeli.

28 Haziran 2014 23:23
Toplam blog
: 77
Toplam yorum
: 18
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 675
Kayıt tarihi
: 03.07.08
 
 

37 yaşındayım, yüksek lisans mezunuyum. ve girişimciyim. İngilizcem iyi sayılır. Gıda ve perakend..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster