Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 
Sedat Veyis örnek ve Türk Halkbilimi

ETNOLOJİ SÖZLÜĞÜ Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek, Ankara-1971 Bu tarihe kadar böylesine, bu alanda bir sözlük yazılmamıştı. Gerçekten o yıllarda olduğu gibi günümüzde de Etnoloji ve Sosyal-Kültürel antropoloji alanında araştırma yapacaklara çok gerekli olan bir sözlük. Önsüzünden birkaç cümle ile tanımlamaya çalışayım: " Öteki sosyal bilim dallarına bakarak yeni sayılan etnoloji ve sosyal antropoloji, özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yabancı ülkelerde önemini iyiden iyiye duyurmuştur. Gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkeler ve sömürgeler arasındaki kültürel, ekonomik ve siyasal ilişkilerin düzenlenmesinde bu alanda çalışanlara büyük görevler düşmüştür. İlgi alanı gittikçe genişleyen bu bilimin temel kavramlarını;terimlerini, önemli araştırıcıları, çeşitli kuram ve görüşleri ve ana malzemesi olan toplumları kapsayan Türkçe bir sözlüğe uzun bir süreden beri ihtiyaç duyulmaktaydı. Etnoloji Sözlüğü, bu alanda dilimizde yazılan ilk sözlüktür." Okuyalım, öğrenelim!

08 Mayıs 2022 17:15
Sedat Veyis örnek ve Türk Halkbilimi

ETNOLOJİ SÖZLÜĞÜ/ANKARA-1971 Belki de böyle bir sözlüğü hiç görmediniz ya da adını bile duymadınız.Olabilir, bizim görevimiz duymayanlara duyurmak, görmeyenlere göstermek.Saygıdeğer Halk bilimci Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek'in, ölmeden önce yazdığı en önemli kaynak kitabıdır diyebilirim. Zaman zaman kitaplarını da bu sütunlarda tanıtmaya çalışacağım. ÖNSÖZ'DEN: " Öteki sosyal bilim dallarına bakarak yeni sayılan etnoloji ve sosyal antropoloji, özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yabancı ülkelerde önemini iyiden iyiye duyurmuş; savaş sonrası, gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkeler ve sömürgeler arasındaki kültürel, ekonomik ve siyasal ilişkilerin düzenlenmesinde etnolog ve sosyal antropologlara büyük görevler düşmüştür. İlgi alanı gittikçe genişleyen bu bilimin temel kavramlarını; bunları karşılayan terimleri, önemli araştırıcıları,çeşitli görüşleri ve ana malzemesi olan ilkel toplumları kapsayan Türkçe bir sözlüğe uzun bir süreden beri ihtiyaç duyulmaktaydı.."

07 Mayıs 2022 15:22
Kültür Sözcüğü...

"KÜLTÜR BİTİNCE İNSANLIK BİTER" Yaşar KEMAL(27 Mayıs 1999) Bu özdeyiş kimsesinin aklında, belleğinde var mıdır, yok mudur, bilinmez..Bundan tam 23 yıl önce, TRT-2'de, " Akşama Doğru Programı"nda Yaşar Kemal Söylemişti. Ben de defterime not almıştım. Çünkü insanbilim için çok önemli bir sözdü.O güne dek kimseden duymamış, ne de bir kaynaktan okumuştum! Yaşar Kemal'in ölümü üzerine yazdığım makalede bu özdeyişini kullanmıştım. İnsanın, ya da okuyucunun aklına şu soru gelebilir. “Neden kültür bitince insanlık da biter? Çünkü kültür, insanın yarattığı yaptığı; onu toplum halinde bir arada tutan bilgi, inanç, sanat, etik, hukuk, adet, gelenek, görenek ve öteki toplumsal değerlerdir.Doğaldır ki insanlığın, uygarlığın var olması, yaşaması, varlığını sürdürmesi bu değerlere bağlıdır. Bunlar bitince, elbette insanlık da bitecektir. Geriye kalan, insanlık dışı değerler, çatışmalar, savaşlar, vahşice insan ölümleri, kadın cinayetleri, iktidar-muhalefet kavgaları olacaktı!

07 Mart 2022 13:56
Atatürk'ü anmak demek...

SAMSUN'DAKİ İLK ADIM ATATÜRK ANITINA SALDIRI! 04.02.22 " Benim naciz vücudum,bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." diyen büyük önderimiz M. Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığı noktaya konuşlanan anıtına menfur bir saldırı yapılmıştır. 2 Şubat 2022 gecesi anıtı yıkmak isteyen meczup kişiler, Atatürk anıtına urgan bağlayarak sürüklemek ve yok etmek istemişlerdir. Vatandaşların tepkisiyle kötü emellerine ulaşamayan kişiler kaçmışlar ancak şerefli Türk polisi onları yakalayıp adalete teslim etmiştir. Bayram değil, seyran değil! Herhangi bir anma etkinliği yok! O halde Türkiye'nin kurucusu ve mimarı bu büyük insanın manevi mirasına saldırmakla ellerine ne geçecekti, bu cahil insanların? Ama şunu bilmeliler ki, 100 yıldır Atatürk'ün adını ve Türk Milletine bıraktığı mirası yok etmeye çalışanlar, hiç bir zaman kötü emellerine erişemeyeceklerdir.Dünyanın hayranlık duyduğu o dehanın gösterdiği yoldan ilerlemeye devam edeceğiz

04 Şubat 2022 15:09
SİYASETÇİ SAMİMİ SEVEN OLMALI

Öneriler, söylemler çok yerinde ve düzgün.Gerçekten siyasetçi denilen adam sadece kendi ailesi, kendi çevresini mutlu etmek için değil halkı mutlu etmek için siyaset yapmalı! Ayrıca siyasetçi "siyasetin" bir bilim olduğunu asla unutmamalı, ilk çağdan günümüze kadar geçen süreci ve siyaset bilimi, siyaset felsefesini ve siyaset sosyolojisini iyi okumalı ve bunlara göre yöntem geliştirmelidir...

29 Ocak 2022 14:00
Sedat Veyis örnek ve Türk Halkbilimi

Örnek hocamızın aramızdan ayrılışının 4.yılında da onunla ilgili anı defterime yazdığım bir yazıyı kendi facebook'umda yazdım..Daha doğrusu el yazımla ölümünden bir hafta sonra duygu ve acı yüklü bir yazımın fotoğrafını sevenleriyle paylaştım..Aradan tam 41 yıl geçmişti ben bu yazıyı yazdığımda. Başlık Şöyle idi: " 15 KASIM 1980( Prof.Dr. Sedat Veyis Örnek'in Ölümü) Bilmiyorum kaç kişi okudu ama benim için, bu evrenden genç yaşında, tam verimli ve üretken çağında ayrılan bir hocanın ardından yazılacak bir yazı idi. O yazıdan bir kaç cümleyi buraya aktarmak istiyorum.. " Örnek, ölmekle, sonsuzluğa erişmekle, Türk kültürü, dünya bilimi, Türk ulusu çok şey kaybetti.. Türk Halkbiliminin önderi ve Halkbilim Kürsüsü'nün bilimsel anlamda kurucusu idi Sedat Veyis Örnek.. Kitaplar, makaleler, tiyatro eserleri yazmıştı Örnek..Bunları Türk Kültür Tarihine sunmuştu. Daha çok yazacaktı ama ömrü ona da bu fırsatı vermedi, Tam üretmen çağında yaşama gözlerini kapadı.." Ruhu şad olsun..

19 Kasım 2021 16:25
Cahit Tanyol (1914-11.08.2020]

Cumhuriyet'in yetiştirdiği en büyük ve en önemli sosyologlarımızdan Cahit Tanyol'u, vefatını birinci yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz. Mekanı aydınlık, ruhu şad olsun. Onu anarken, Türkler İle Kürtler yapıtının son paragrafını aktarmak istiyorum: " Türklerle Kürtler bin senelik müşterek dil, müşterek tarih, müşterek coğrafya neticesi olarak, hem maddi hem manevi bir surette birleşmişlerdir. Bugün ise müşterek düşmanlar, müşterek tehlikeler karşısında bulunuyorlar. Bu tehlikelerden ancak müşterek bir çaba ile kurtulunabilir. O halde büyük bir kanaatle diyebiliriz ki bu iki milletin birbirini sevmesi her iki taraf için hem dini, hem siyasi bir farizedir. 'Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir."(Ziya Gökalp)

11 Ağustos 2021 18:15
Demokrasi ve İktidar Nedir?

Bu makalenin önemi gün geçtikçe daha da artıyor.Çünkü günümüzdeki olaylara, demokrasi-iktidar ilişkisine baktığımızda, ülkemizdeki demokrasinin pek de gerçek anlamda uygulanmadığını, iktidar-suç örgütü-tarikat ilişkilerinin iktidarın iktidar olması ve iktidarını korumasında ne denli etkin rol oynadığını Suç Örgütü Lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolardan, TV'lerdeki tartışma ve yorumlardan anlıyoruz. Eğer bir iktidar iktidarını sürdürmesi ve ayakta kalabilmesi için herhangi bir suç örgütü ve yasal olmayan tarikatlarla ilişki kuruyorsa, orada demokrasinin birinci koşulu olan halk egemenliği ve eşitlikten söz edilemez!Suç örgütünün devlet bürokrasisi ve finans kaynakları ile ilgili açıklamaları üzerine yasal işlem yapılamıyorsa, o devlette çürüme ve kokuşma başlamış demektir. Eğer demokratik bir cumhuriyet isek, "yasama, yürütme ve yargı" erklerinin tam anlamıyla, kimseden korkmadan görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir. Demokrasinin toplum bilimsel anlamı budur!

08 Haziran 2021 16:00
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Neden Birleştirilemez?

16 Temmuz 2018'de bu sütunda " Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı neden birleştirilemez?" başlıklı bir değerlendirme ve eleştiri makalesi yazmıştım ama hiç kimsenin dikkatini çekmediğini, bir sosyolog olarak hayretle izlemiştim. Aradan 3 yıla yakın( 2 yıl, 8 ay, 5 gün) bir zaman geçmiş ve yaptığım, dikkat çekmeyen yorum ve eleştirimde haklı çıktığım bugün anlaşılmıştır. O günlerde Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ne uygun olduğu düşünülerek birleştirilen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bugün yani 21 Nisan 2021'de yeniden ikiye bölünerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak eski şekline dönüştürülmüşlerdir. Bence bu karar çok isabetli olmuş ama atamalar yine eleştirmeye açıktır. Çünkü bana göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, bir avukatın yerine akademik kariyeri olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atanan sosyoloğun getirilmesi, bu bakanlığın yapısı, işlevi ve kurumları açısından daha yerinde ve nesnel olurdu! Umarız, aile ve sorunlarıyla ligli etkin kararlar alınır, uygulamalar yapılır ve her gün birkaç kadının erkeklerce öldürülmesine tanık olmayız..

21 Nisan 2021 15:16
Yaşar Kemal: "Kültür bitince insanlık biter"

BU DÜNYADAN BİR 'YAŞAR KEMAL'GELİP GEÇTİ! Bugün Türk Edebiyatının büyük ustası, çınarı romancı, öykücü,çok iyi gözlemci, halkbilimci Yaşar Kemal'in ölümünün 6. yılı.O'nu 28 Şubat 2015'te kaybetmemiz üzerine, "Kültür biterse insanlık biter" çok anlamlı sözleri üzerine yazdığım makaleyi Milliyet Blog'umda paylaşmıştım.Elbette hepimiz, tüm insanlar, tüm canlılar ölümlüyüz! İnsan, tüm canlılar gibi doğar, büyür, yaşam kurar ve sonunda ölür. Bu süreçten kaçış yoktur..Mademki dünyaya geldik, onun hakkını vererek ölmeliyiz. İşte büyük yazın ustası Yaşar Kemal bu hakkı verenlerin başında gelmektedir. Cenazesi bile bir halk kahramanı, halk bilgesi olduğunu gösteriyordu. Yaşar Kemal yapıtlarıyla, söylemleriyle, insanca davranışlarıyla halkın gönlünde yer etmiş; Nobel'ini halktan almış bir Anadolu aşığıdır. Gençlerimiz, geçmiş kültürümüzü, köy yaşamını, emeği, yokluğu, yoksulluğu anlamaları için Yaşar Kemali ve yapıtlarını açıp okumalı!Yoksa kültürlü olamazlar!Saygı ve rahmetle anıyoruz.

28 Şubat 2021 12:59
Toplam blog
: 42
Toplam yorum
: 17
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 222
Kayıt tarihi
: 27.03.13
 
 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji (Sosyal Antropoloji) mezunu 1971; F..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster
 
 
 

 
 
     
     
     
    "Söylemek yetmez, durdurmak gerek!" başlıklı blog yazım neden sayfamda yayınlanmadı?